Fragmento dun debuxo dunhas ás dun cabalo do demo

Quero promover a cultura

Os programas de obradoiros e os cursos de Extensión Universitaria permiten aos membros da comunidade universitaria promover e organizar accións formativas que, ademais de servir de complemento á formación regrada, facilitan a transmisión de coñecemento desenvolvido na universidade ao noso contorno social e contribúen a vincular a universidade coa sociedade. 
 

  • Convocatorias de axudas para organizar obradoiros de Extensión Universitaria

Accede á convocatoria de axudas para organizar obradoiros de Extensión Universitaria e ás súas fases:

Convocatoria obradoiros 2º cuadrimestre 2018/2019

Convocatoria obradoiros 1.º cuadrimestre 2018/2019

  • Convocatorias de axudas para realizar actividades extraacadémicas e de difusión cultural

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo   
Sección de Extensión Universitaria
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
Área de Servizos á Comunidade                 
+34 988 387 102
+34 988 387 089
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Área de Servizos á Comunidade               
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es