Uvigo mulleres na ciencia

Políticas de igualdade

Como instrumento político e responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes, a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo impulsa e promove medidas que garantan a igualdade de condicións e realiza o seguimento e cumprimento da lexislación e dos plans que se adoptan. 
 

Imaxe do Selo de igualdade da Universidade de Vigo

 

Os plans de igualdade da Universidade de Vigo son o conxunto de medidas, adoptados despois de realizar unha informe diagnose, coas que a institución se compromete para acadar unha igualdade real de oportunidades entre as mulleres e os homes que conforman a súa comunidade.

Plans e Políticas de Igualdade

 

As persoas designadas como enlaces de igualdade son os puntos de referencia dos centros para espallar a cultura da igualdade e contribuír á aplicación e seguimento das políticas propostas na institución.

Campus de Vigo

 • CIM (Centro de Investigación Mariña)
  Ana Bernabeu Tello
  Enviar correo
 • Cintecx (Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais)
  María del Carmen Pérez Pérez 
  Enviar correo
 • Escola de Enxeñaría Industrial
  Ana Mejías Sacaluga ​​​​
  ​​​​​​Enviar correo 
 • EU de Estudos Empresariais
  Araceli González Crespán  ​​​​​​
  Enviar correo 
 • EU de Enfermaría (Meixoeiro)
  Teresa Álvarez Rodríguez​​​ ​​​​​​
  Enviar correo ​​​
 • EU de Enfermaría (Povisa)
  Esperanza María Giráldez Miranda
  Enviar correo
 • EU de Maxisterio 'Maria Sedes Sapientiae'
  Montserrat Rúa Fernández
  Enviar correo
 • IESIDE
  Carmen Sanmartín Campos
  Enviar correo
 • Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
  Generosa  Fernández Manin
  Enviar correo
 • Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Soledad Torres Guijarro
  Enviar correo
 • Facultade de Bioloxía
  Mercedes Gallardo Medina
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias do Mar
  Mª Paz Alonso Veloso
  Enviar correo
 • Facultade de Química
  Francisco Javier Pena Pereira
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Coral del Río Otero
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  Marta García Mosquera
  Enviar correo
 • Facultade de Filoloxía e Tradución
  María Isabel del Pozo Triviño
  Enviar correo

Campus de Ourense

 • Escola Superior de Enxeñaría Informática
  M.ª Encarnación González Rufino
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias
  Julia Carballo Rodríguez
  Enviar correo
 • Facultade de Educación e Traballo Social
  Francisco Aguiar
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias de Empresariais e Turismo
  Elena Rivó López
  Enviar correo 
 • Facultade de Dereito
  Marta Fernández Prieto
  Enviar correo
 • Facultade de Historia
  Susana Reboreda Morillo
  Enviar correo ​​​
 • Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
  María Nieves Lorenzo González
  Enviar correo
 • Escola Universitaria de Enfermaría
  Estrella Portela Atrio
  Enviar correo ​​​​

Campus de Pontevedra

 • Escola de Enxeñaría Forestal
  Ángeles Cancela Carral
  Enviar correo
 • Facultade de Fisioterapia
  Rocío Ábalo Núñez 
  Enviar correo
 • Facultade de Belas Artes
  Consuelo Matesanz Pérez
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
  María Isabel Ferreiro González
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
  José Pita Castelo
  Enviar correo
 • Escola Universitaria de Enfermaría
  Irene Garay Martínez
  Enviar correo
 • Centro Universitario da Defensa (Marín)
  Santiago Urréjola Madriñán
  Enviar correo

 

 

O Observatorio de Igualdade é unha fonte de información que  ten como obxectivo elaborar informes sobre as desigualdades existentes e as causas que as provocan para axudar a comprender a necesidade das políticas de igualdade adoptadas na organización e o fundamento delas.

 

Informes 2021

Informes 2020

Informes 2019

Informes 2017

Informes 2015

Informes 2014

Informes 2009

Informes 2007

 Memorias da Unidade de Igualdade

 

A Universidade de Vigo puxo en marcha unha serie de protocolos co fin de afondar na igualdade de xénero e de oportunidades, así como de prevención do acoso sexual e sobre o dereito  de cambio de nome das persoas trans e intersexuais.

Protocolo de prevención do acoso sexual e por razón de sexo

Temos un espazo propio destinado á prevención do acoso sexual e por razón de xénero, con distintos recursos aos que podes acceder.

Protocolo para cambiar de nome e de xénero de uso común das persoas trans e intersexuais

O protocolo para o cambio de nome das persoas trans e intersexuais é o instrumento que garante o dereito das persoas transexuais, transxénero e intersexuais da comunidade universitaria a usar o nome e o xénero co que realmente se identifican nos procedementos internos da Universidade de Vigo cando non coincida cos de uso legal.

O eido da conciliación entre a vida laboral, familiar e persoal é unha das claves para acadar maiores cotas de igualdade entre mulleres e homes na sociedade actual. A Universidade de Vigo debe converterse nun referente para toda a sociedade, a fin de situar a «sostibilidade da vida» no centro da nosa institución e así humanizala.

O Distintivo de igualdade xorde co fin de visibilizar e de recoñecer pública e institucionalmente o esforzo de moitas persoas que, na nosa universidade, loitan día a día por investigar, ensinar, transferir, xestionar e producir coñecemento científico, incorporando a mirada de xénero e feminista. Esta iniciativa pretende recoñecer o traballo dos centros, das escolas e das facultades no eido do fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e, deste xeito, conquerir unha universidade máis humana, igualitaria e xusta.


Guía de boas prácticas

 

Para máis información, podes contactar con: 
Unidade de Igualdade 
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram