Directorio PAS

O directorio do persoal PAS que ves nesta páxina é unha obra en construción. Cada corrección e ampliación irá mellorándoo ata converterlo no directorio definitivo que precisamos quen traballamos en administración e servizos. Por favor, indícanos calquera cambio, ausencia ou erro.

De todos xeitos, este é un produto temporal, xa que o antes posible publicaremos un directorio completo de todo o persoal da Universidade de Vigo cun sistema de filtrado e de busca.

 

Como buscar nesta páxina

  • Por servizo / área
    Premendo no nome do servizo no índice

  • Por nome, teléfono ou enderezo electrónico
    Utilizando o comando Control+F (Windows) ou Command+F (Mac)

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.gal
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.gal
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez e Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.gal

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.gal
Xefa da Sección de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.gal
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.gal
Xefa da Área de Novas Titulacións Monserrat González Vázquez 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.gal
Xefa da Área da Eido Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Doutoramento Isabel Vázquez Domínguez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Máster Begoña Elúa García 986 816 557 negociado.master@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Nelson Suárez Sousa 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público (teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.gal

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.gal
Xefa da sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.gal
Xefa da área de Bolsas Cristina Pérez Castro 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.gal
Xefatura do negociado   986 812 699 bolsasestudo@uvigo.gal
Posto base Jesús Lorenzo Somoza Mouta 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.gal
Xefa da área de Bolsas de Formación M.ª Rogelia Sanandrés Alonso 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.gal
Xefa da área de Bolsas Magdalena Domínguez Álvarez 986 813 761 areabolsas@uvigo.gal
Xefa de negociado María Montserrat Plasencia Couceiro 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa López Cotón 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefe da sección de Prezos Públicos José Ángel Veiro García 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado de Prezos Públicos Ana Rodríguez González 986 130 116 prezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado de Prezos de Títulos Propios Carmen Manuela Estévez Otero 986 130 350 prezostitulospropios@uvigo.gal

Unidade de Emprego e Emprendemento

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral M.ª Belén Fernández Durán 986 814 037 orientacionlaboral@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.gal
Xefa de área M.ª Teresa Arce Aramendi 986 814 036 areaemprego@uvigo.gal
Xefa de negociado Susana López Pino 986 814 036 negociadoemprego@uvigo.gal

Posto base

Sebastián Santos Caballero 986 812 136 emprego1@uvigo.gal

Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de sección Cristina Vázquez Pérez 986 813 753 xefatura.investigacion.said@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefe de negociado Miguel Parada Torres 986 813 420 vicinva2@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Esther Álvarez Rodríguez 986 814 033 vicinva4@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Ángel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Carol Lorenzo Poza 986 813 675 auvicinv@uvigo.gal
Sección de Transferencia Xefa de sección Noelia Rivera Vázquez 986 812 237 xefatura.transferencia.said@uvigo.gal
Sección de Transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.gal
Servizo de Investigación Posto base Belén Otero 986 818 668 basetransferencia@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefa de sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefe de negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Giovana Vega Fernández 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Henrique Macías Cambra 986 813 589 vicinvae@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Dolores María Núñez Bar 986 813 589 aesaid@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Miguel Ángel Castro Otero 986 811 945 otri1@uvigo.gal

Servizo de Asesoría Xurídica

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.gal
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.gal
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.gal
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal
Administrativa Iria Vázquez Durán 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal

Servizo de Xestión da Extensión Universitaria

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección Margarita González Hernández 986 813 603 extension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de negociado (benestar, saude, deporte) Alfonso González Pablos 986 813 817 nextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 voluntariado@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Soledad Alonso González 986 813 626 pbextension02@uvigo.gal
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.gal
Xestor de actividades culturais do campus de Ourense   Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de sección Marta Cogolludo Fernández 986 812 693 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.gal

Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Mauricio García Romarís 986 813 568 xscontab@uvigo.gal
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade José Antonio de la Cruz Rodríguez 986 813 820 xsectes@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefa da Sección de Orzamentos Mónica de Pascual Serrano 986 812 694 xseccont@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefa de negociado Alba Canzani Soutullo 986 813 567 necontab@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefa da Sección de Tesouraría Carmen López Álvarez 986 813 834 xseccost@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa de negociado Patricia Sío Bacelo 986 813 565 nepagame@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefa de negociado Manuela Vilaboy 986 813 566 neingres@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefe do negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.gal

Servizo de Control Interno

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.gal
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.gal
Xefe de Área de Control Interno Arturo Losada Rodríguez 986 130 317 areaci@uvigo.
Xefa de Negociado de Control Interno Alba Legazpi del Campo 986 813 582 negociadoci1@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.gal
Posto base Patricia Lago Álvarez 986 811 994 pbci@uvigo.gal
Posto base Ana Iglesias Álvarez 986 811 994 pbci@uvigo.gal
Consultas xerais     consultaci@uvigo.gal

Servizo de Xestión Económica e Contratación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.gal
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.gal
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.gal
Xefa da Área de Xestión Económica Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais José Manuel Pereira Iglesias 986 813 768 rae04@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias  986 813 752 rae02@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Silvia Sánchez Gómez 986 813 556 xnobras@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Contratación Olimpia Álvarez Castro 986 813 556 xnservi@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Mónica Méndez López 986 813 571 xnsumini@uvigo.gal
Posto base (xestión económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.gal
Posto base (contratación) Olga Santomé Lemos 986 813 571 auxecu01@uvigo.gal

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Emprego e Programas Inés Elvira Morais Fontenla 986 813 804 consultapas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 consultapas@uvigo.gal
Xefa do negociado Rocío Rodríguez Fernández 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Xefa do negociado Paula López Vázquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Xefa do negociado Marta Fouz Rodríguez 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Posto base Catalina Losada Arca 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Posto base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Paula Riveiro Muñiz 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal

Servizo de Persoal Docente e Investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Persoal Docente e Investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión de Persoal Docente e Investigador Silvia Munilla Rumbao 986 811 998

seccionpdi01@uvigo.gal

Xefe da Sección de Selección  Óscar Veloso Fernández 986 130 305 seccionpdi02@uvigo.gal
Xefe da Sección Programas Alejandro Martínez Gómez 986 818 739

seccionpdi03@uvigo.gal

Xefa de Área de Persoal Docente e Investigador Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 421 areapdi01@uvigo.gal
Xefa de Área de Programas Dori Rodríguez Feijoó 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Xestión de Persoal Docente Ana Belén Rodríguez Vidal 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.gal
Xefa de Negociado de Xestión de Persoal Docente Ascensión Momán Noval 986 813 572 negociadopdi02@uvigo.gal
Xefatura de Negociado de Selección de Persoal Docente   986 813 421 negociadopdi03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Programas Natalia Cabaleiro Monteagudo 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.gal
Posto base Sol Amorín González 986 813 765 pbpdi03@uvigo.gal
Posto base Noelia González Vázquez 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Beatriz Iglesias Lameiro 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.gal
Xefe da Sección de Retribucións e Seguros Sociais Manuel Valebona Refojos 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.gal
Xefe de Área Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.gal
Xefe de negociado  María José Casal Radio 986 813 578 negociadonominas@uvigo.gal
Xefa de negociado  Maria Cruz Villaverde Peón 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.gal
Posto base Patricia Penela Arenaz 986 813 578 consultanomina@uvigo.gal
Posto base María Ángeles Crespo Amoedo  986 813 578 consultanomina@uvigo.gal

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo José David Díaz Vázquez 986 813 605 sprl@uvigo.gal
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.gal
Xefe de negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal
Posto base M.ª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal

Unidade de Análises e Programas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.gal
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.gal
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.gal
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.gal
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.gal

Oficina de I+D

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica da oficina de I+D Ángeles López Lozano 986 812 236 dirotri@uvigo.gal
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias 988 387 044 otri-ourense@uvigo.gal
Técnica superior I+D Elena Gil Jorge 986 818 651 otri7@uvigo.gal
Técnico superior I+D Jose Jato Darriba 986 811 943 otri-valorizacion@uvigo.gal
Xestora de innovación María Rivas Seijas 986 813 896 otri-proxectos@uvigo.gal
Xestora de innovación Ángela González Ferro 986 813 444 otri10@uvigo.gal
Xestor de innovación Marcos Ferro García 986 818 651 otri12@uvigo.gal
Xefe/a de negociado      
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro 986 812 236 otri@uvigo.gal

Oficina de Proxectos Internacionais (OPI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL

Directora da Área de Proxectos
Internacionais de Investigación

Sabela González Panizo 986 818 639 dir.inv.opi@uvigo.gal
Directora da Área de Proxectos
Internacionais de Educación
Eva Garea Oya 986 813 954 dir.edu.opi@uvigo.gal
Xefa de sección Fernanda Rivas Suanzes 986 813 914 xsecopi@uvigo.gal
Xefatura de negociado   986 130 287  
Técnica Superior I+D Mª del Pilar Sieiro Piñeiro 986 813 596  opi.inv5@uvigo.gal
Técnica Superior I+D Luz Eva Fernández Fernánde 986 813 596  opi.inv4@uvigo.gal
Posto base Antonio Roma Vázquez 986 130 288 baseopi@uvigo.gal
Posto base Zoila Fernández Nava 986 130 288 baseopi2@uvigo.gal

Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.gal
Xefa de área Ana María Pérez López 986 813 592 ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Mobilidade entrante. Incoming Eva María Abril Bausela 986 811 947 incoming.ori@uvigo.gal
Posto base. Mobilidade entrante. Incoming Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade entrante. Incoming María Jesús Bugarín Eiras 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade entrante. Incoming José Manuel Fraga Martínez 986 130 358 incoming.ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Mobilidade saínte. Outgoing Rebeca Cofán Pereiras 986 818 726 practicas.ori@uvigo.gal
Posto base. Mobilidade saínte. Outgoing Mar Gómez Fernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade saínte María Cristina Lago Martínez 986 813 592 sicue@uvigo.gal
Apoio. Programa SICUE Cristina Villanueva Sixto 986 130 359 sicue@uvigo.gal
Técnico. Soporte MoveON Rubén Costas Valladares 986 130 276 soporte.moveon@uvigo.gal
Técnico. Soporte informático David Castro Mosquera 986 130 274 soporte.ori@uvigo.gal
Técnico. Convenios internacionais Juan Cabaleiro Vaquero 986 812 017 agreements.ori@uvigo.gal
Técnica. Universidade Europea ATHENA María Pardal Piñeiro 986 812 017 athena-office@uvigo.gal

Unidade de Cultura Científica e da Innovación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica Elena Muíños Martínez 986 130 263 tecnicacom01@uvigo.galucc@uvigo.gal
Técnica  Karina Rivero Conde 986 130 263 tecnicacom02@uvigo.galucc@uvigo.gal
Técnica  Ana Costa Montes 986 130 263 tecnicacom03@uvigo.galucc@uvigo.gal

Área de Benestar, Saúde e Deporte

CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director técnico Xabier Rial Boubeta 986 814 062 dir.bsd@uvigo.gal
Vigo Técnico superior de actividades deportivas Román Lago Bea 986 811946 roman@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Ourense Técnico especialista de actividades deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas José Enrique Conde Iglesias 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ángel Antonio Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Pontevedra Técnico especialista de actividades deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Mónica Iglesias 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.gal

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC)

POSTO ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección     Juan Aguiar   direccion.atic@uvigo.gal
Soporte Todos os centros Ourense   988 387 045 | 988 387 410 saum-ou@uvigo.gal
Soporte Todos os centros Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.gal
Soporte Servizos centrais Vigo   986 812 668 | 986 813 622  saum@uvigo.gal
Soporte Tecnolóxico, EE Telecomunicación Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.gal
Soporte Tecnolóxico, EE Industrial Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.gal
Soporte Científico, Bioloxía, Ciencias do Mar e Química Vigo   986 818 663 iciencias@uvigo.gal
Soporte Xurídico-social, Comercio, Económicas, Empresariais, Dereito e Filoloxía Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.gal
Soporte Biblioteca Vigo   986 813 850 javiermartinez@uvigo.gal

Área de Normalización Lingüística

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.gal
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.gal

Área de Calidade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.gal
Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.gal
Posto base Miriam Frías Clemente 986 813 897 seccalidade@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.gal
Técnico superior de calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Luis Prieto Rodríguez 986 818 641 tscalidade4@uvigo.gal

Unidade de Igualdade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.gal
Técnica superior de igualdade Mar Fernández Cendón  986 813 419  tecnica.igualdade@uvigo.gal

Área de Formación e Innovación Educativa

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior de Formación e Innovación Educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 eafp.innovacion@uvigo.gal
      cpfp.innovacion@uvigo.gal

Biblioteca

Biblioteca Central do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 848 dirbuv@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca Universitaria Silvia Patiño Bouzas 986 813 824 subdibuv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Acceso ao Documento María del Rosario Pascual Matarranz 986 813 844 xsadoc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Adquisicións Primitiva Blas Sánchez 986 813 846 xsadqui@uvigo.gal
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Beatriz Sogo López 986 814 074 xsarquiv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.gal
Xefa de Sección de Circulación Aurora Maya Trujillo 986 813 845 xscirc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas Susana San Luis 986 813 851 xshem@uvigo.gal
Xefa de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Ana Belén Martínez Piñeiro 986 813 843 referencia@uvigo.gal
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.gal
Xefe de Área de Repositorio Institucional Teresita Aboal Somoza 986 813 821 investigo@uvigo.gal
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Beatriz Tizón Vázquez 986 130 236 bibliometria@uvigo.gal
Xefe de Área de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.gal
Posto base Consuelo Santaclara Maneiro 986 813 854 admibc@uvigo.gal
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.gal
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Ourense

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus Elena Marcos Rodríguez 988 387 285 subdrbco@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.gal
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.gal
Conserxaría Mercedes Castro 988 387 320 conbco@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Pontevedra

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Ana Quiroga Fraga 986 802 006 dirbcp@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus (Adquisicións) Marta Gutiérrez Valerio 986 802 049 subdibcp@uvigo.gal
Xefe de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Héctor Castro Rey 986 802 001 refbcp@uvigo.gal
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.gal
Publicacións periódicas   986 802 006 dirbcp@uvigo.gal

Biblioteca de Torrecedeira

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Sonsoles Pousa Torres 986 813 738 dirbtor@uvigo.gal
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.gal

Servizo de préstamo noutras bibliotecas

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 986 812 105 prestel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.gal
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.gal
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.gal

Secretaría Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicesecretaria xeral técnica M.ª de los Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 vicesecxeraltec@uvigo.gal
Coordinadora M.ª Teresa Vetoret Pena 986 812 018 cosecxeral@uvigo.gal
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.gal
Administrativa Dominica Cano Viñas 986 813 436 nexeral@uvigo.gal
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 secxeral@uvigo.gal

Información Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativo Manuel Dorado Iravedra 986 813 600 informacion@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.gal
Administrativo Purificación Pérez Corral 986 130 200 rexistroxeral@uvigo.gal

Unidade de Servizos Xerais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais@uvigo.gal
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais@uvigo.gal
Xefe negociado Laura Rodríguez Tejada 986 811 969 servizosxerais@uvigo.gal
Posto base Nuria Villacorta Villanueva 986 811 969 servizosxerais@uvigo.gal

Unidade de Contratación de Persoal Investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe da unidade Francisco Javier Maneiro Porto 986 130 231 ucpi@uvigo.gal
Xefa de negociado M.ª Mercedes Álvarez Nores 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal
Posto base José Manuel López Copa 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal
Posto base Luis Javier Abelleira Villanueva 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal

Gabinete de prensa

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa    M.ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.gal
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora M.ª del Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de área M.ª Carmen Fernández Contreras 988 387 105 xaedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de negociado M.ª Dolores Domínguez Pereira 988 387 196 xnedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto base Cristina Gil Ferro 988 387 168 pbedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais M.ª del Cramen Castro Vázquez 988 387 200 sdefho@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefe de negociado Miguel Gómez López 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Benedicta Expósito  988 387 004 xacinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base M.ª José Fernández Faílde 988 387 003 pbcinfa@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.info@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefa Rodríguez Bouzas 988 368 890 xncedou06@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefina Cadilla Lomba 988 368 893 xncedou05@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Raquel Fernández González  988 368 802 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. de Dereito e F. de Ciencias Empresariais e Turismo Xefa de negociado Cristina Gil Ferro 988 368 855 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. de Ciencias e E.E. Aeronáutica e do Espazo Xefa de negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. de Historia, ESE Informática e F. de Educación e Traballo Social Xefe de negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 becou01@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.galxapgou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 xnpgou@uvigo.galadministracionposgrao.ourense@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto base Ana López Vázquez 988 368 909 bpgou01@uvigo.galadministracionposgrao.ourense@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de negociado José Antonio Gándara Pérez 988 368 880 vic.investigacion.ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade e Oficina de asistencia en materia de rexistro Xefa de negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 171 rex-our@uvigo.galasc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consferro@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación estudante da F. Educación e Traballo Social   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca Central do campus de Ourense   988 387 192 presour@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801 951 admcampuspo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Secretaría da vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefa de negociado de apoio ao campus Marta López Vázquez 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus M.ª Teresa Vázquez Álvarez 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección Pública Xefe de área Raúl Blanco García 986 801 995 xasociaisefisio@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección Pública Xefa de negociado Francisco Navaza Dafonte 986 801 994 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección Pública Posto base apoio María Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 775 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC da Educación e Deporte Xefe de nogociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC da Educación e Deporte Posto base Carmen Rincón Molina 986 801 702 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Posto base M.ª Isabel Castelo Dios 986 801 694 | 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros e Departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos M.ª Esther Jorge Correa 986 801 695 xacdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros e Departamentos Xefa de negociado Alberto Mariño García 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros e Departamentos Xefa de negociado Concepción Gamallo García 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros e Departamentos Xefa de negociado Ana M.ª Carballo Fernández 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros ee Departamentos Xefa de negociado M.ª Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Negociado de Apoio a Centros e Departamentos. F. de Belas Artes Xefe de negociado José Ramón Losada Parra 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.gal
Negociado de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.gal
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefa de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC da Educación e do Deporte Xefa de negociado asuntos xerais Débora Aboal Fernández 986 801 713 sdexbp@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. de Comunicación Xefa de negociado asuntos xerais Patricia Cancela 986 801 992 sdfasoc@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. de Dirección e Xestión Pública Xefa de negociado asuntos xerais Patricia C. Hermida 986 801 877 decanatodxp@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefe de negociado Ana M.ª Suárez Mariño 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado M.ª Isabel Moreira Recaman 986 801 949 | 986 801 955 necopo01@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade e Oficina de asistencia en materia de rexistro Xefa de negociado Eva M.ª Rodríguez Mesego 986 801 949 | 986 801 955 necopo02@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Ana María Castro Vaamonde 986 801 703 xaepo@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado Verónica Conde Portela 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de área Paula Ramil Vázquez 986 812 667 areadepartamentos_ciencias@uvigo.galdepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefe de negociado María Rial Rey 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Sonia Pereira das Dores 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. CC do Mar Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Bioloxía Ciencias Experimentais Xefa de negociado Práxedes Couñago Méndez 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Química Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefe de área José López Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Marta Suárez Gago 986 812 553 | 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Posto base M.ª del Carmen Rodríguez Jorge 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefe de negociado José Carlos Pazos Fernández 986 812 555 negociadograocc@uvigo.galareagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Mercedes Rial Conde 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefatura de negociado Mónica López Rodríguez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Mar Villar Zamuz 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Beatriz Araújo Blanco 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Olga Santomé 986 812 286 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Vila López 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Raquel Aldrey 986 812 286 aince@uvigo.gal
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador José Groba González 986 812 546 / 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 130 217 uaitaxsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María de los Ángeles Moure Estévez 986 130 217 | 986 813 417 uaitaxsh@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área M.ª Ángeles Casal Giráldez 986 130 213 xaaxcd@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 | 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Dolores Gómez Fernández 986 812 371 | 986 813 799   udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Jesús Sabariz Rúa 986 130 213 | 986 130 214 | 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociad Eva Baltar Simón 986 130 213 | 986 130 214 | 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Belén Jácome Pérez 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María José Fernández Failde 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana de Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Rosa Barreira Barazal 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa M.ª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – Facultade de Comercio María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 fc.secdecanato@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- Facultade de Comercio Sofía Conde Casas 986 813 742 fc.secxestion@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.galareaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María del Carmen Canda Gil 986 812 403 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraoxsh4@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Benigna Fandiño Martínez 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Manuel Ángel Valcárcel Martínez 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Ruth María Velasco Martínez 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Begoña Villanueva San Martín 986 812259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812 259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Comercio Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Gloria Vázquez Estévez 986 813740 fc.academica@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Comercio Xurídico-Social e Humanidades Xea do negociado da área académica Dolores Antonia Miloro Costas 986 813 741 | 986 813 742 fc.negociadoac@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo TE de servizos xerais Manuel López Iglesias 986 812 400 | 647 343 166 maloi@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais M.ª Luisa Magaz Ledo 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais Constantino Baltasar Álvarez Lois 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais María del Carmen Rodríguez Prieto 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 812 400 dereito@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo AT de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010 dereito@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución TE de servizos xerais Miguel Iglesias van der Woude 986 812 251 | 647 343 258 mivdw@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución AT de servizos xerais Antonio Manuel Rodríguez González 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución AT de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución AT de servizos xerais Isabel Yllanes López 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira TE de servizos xerais Mª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira AT de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748 eei.conserxeria.cidade@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira AT de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813 688 / 986 813 748 eei.conserxeria.cidade@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira AT de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813 748 fc.consexeria@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira AT de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813 688 / 986 813 748 fc.consexeria@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira TE de servizos xerais Carlos Barriga García 986 813 688 / 986 813 748 fc.consexeria@uvigo.gal
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa área María H. Fernández Luaces 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Dolores Alonso Meleiro 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado Pablo Blanco Campo 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia M.ª Ángeles Casqueiro Blanco 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área M.ª Hortensia Fernández Luaces 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Dolores Alonso Meleiro 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado Pablo Campo Blanco 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia M.ª Ángeles Casqueiro Blanco 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais M.ª Jesús Calleja Cazaux 986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área José Paz López 986 816 558 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Begoña González Alberte 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado MªJosé Muñoz Belmonte 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Luz Pereira Moreira 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Rosa M.ª Estévez Fernández 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Susana Fernández Daparte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado

Carolina Enríquez de Salamanca Holzingues

986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais. Escola de Enxeñaría Industrial (sede campus), Edificio Fundición e CINTECX Ámbito Tecnolóxico TE Servizos Xerais M.ª Paz Alonso Veloso 986 812 200 eei.conserxeria.campus@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico TE Servizos Xerais Manuel A. Álvarez Sánchez 986 812 100 eei.conserxeria.campus@uvigo.gal

Área de Xestión das Infraestruturas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.gal

Xerencia

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta  Yolanda Lesmes Romero 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Secretaría de xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Vicexerencia de Coordinación Académica Cristina Gallego Méndez 986 130 328 vicexerencia.academica@uvigo.gal
Vicexerente de Investigación Anxo Moreira González 986 812 052 vicexerencia.investigacion@uvigo.gal
Vicexerente de Recursos Humanos Ángel Nieto Rodríguez 986 813 408 vicexerencia.rrhh@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia de Recursos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.gal
Vicexerenta Económica e de Asuntos Xerais Carmela Sánchez Barreiro 986 818 607 vicexerencia.economica@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia Económica  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.gal
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.gal
Director de centros de apoio á investigación José Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.gal
Director da Área para a Implantación, Desenvolvemento e Consolidación do Proxecto SIGMA Carlos Cuervo Martínez   ccuervo@uvigo.gal
Directora da Área dos Fondos do MRR María Luz Barbosa Pérez 986 130 348 vicexerencia.mrr@uvigo.gal

Valedoría Universitaria

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da valedora Rosa María López González 986 813 830 secvaledora@uvigo.gal

Equipo de goberno

CARGO NOMBRE TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (xefa de equipo) / María Calle Sierra / María Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.gal
Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación Yolanda Faro Chamadoira 986 813 597 vicinv@uvigo.gal
  Germán Pérez Juste 986 130 257 vicinv@uvigo.gal
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.gal
Vicerreitoría de Titulacións e Innovación Docente. Secretaría Carmen Álvarez Veleiro 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Profesorado e Ordenación. Secretaría  Carmen Álvarez Veleiro 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría Patricia González Piñeiro 986 130 222 viccom@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.gal
Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.gal
Vicerreitoría de Internacionalización. Secretaría Patricia González Piñeiro 986 813 587 internacional@uvigo.gal
Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade. Secretaría María Calle Sierra 986 813 618 vic.benestar@uvigo.gal
Vicerreitoría de Extensión Universitaria. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 vice.extension@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana M.ª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 614 segb1@uvigo.gal

Consello Social

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.gal