Directorio PAS

O directorio do persoal PAS que ves nesta páxina é unha obra en construción. Cada corrección e ampliación irá mellorándoo ata converterlo no directorio definitivo que precisamos quen traballamos en administración e servizos. Por favor, indícanos calquera cambio, ausencia ou erro.

De todos xeitos, este é un produto temporal, xa que o antes posible publicaremos un directorio completo de todo o persoal da Universidade de Vigo cun sistema de filtrado e busca.

 

Como buscar nesta páxina

  • Por servizo / área
    Premendo no nome do servizo no índice

  • Por nome, teléfono ou enderezo electrónico
    Utilizando o comando Control+F (Windows) ou Command+F (Mac)

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez y Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.es
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.es

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.es
Xefe da Sección de Doutoramento José Paz López 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.es
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.es
Xefa da Área de Novas Titulacións Nieves López Prieto 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.es
Xefa da Área da EIDO Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.es
Xefa do Negociado de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.es
Xefa do Negociado de Máster Henar Quintas Salgado 986 811 950 negociado.master@uvigo.es
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.es
Xefa do Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público Isabel Vázquez Domínguez 986 811 950 posgrao@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público (Teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.es

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.es
Xefa da Sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.es
Xefa da Área de Bolsas Elvira Páramo Calvo 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.es
Xefa do Negociado Cristina Pérez Castro 986 812 699 bolsasestudo@uvigo.es
Posto Base María José Fernández Failde 986 813 611 bolsas@uvigo.es
Posto Base Eva Rodríguez Mesego 986 813 612 bolsas@uvigo.es
Posto Base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.es
Posto Base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.es
Xefa da Área de Bolsas Purificación Fandiño Pérez 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.es
Xefe do Negociado José Carlos Pazos Fernández 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.es
Posto Base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.es
Xefa da Sección de Prezos Públicos María Begoña Fernández Silvoso 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.es
Xefa do Negociado Ana Rodríguez González 986 130 116 prezospublicos@uvigo.es

Unidade de Emprego e Emprendemento

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.es
Técnica Superior de Orientación Laboral Ángela Lucía Capelo Docamiño   orientacionlaboral@uvigo.es
Técnica Superior de Orientación Laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.es
Xefa de Área Rogelia Sanandrés Alonso 986 814 036 areaemprego@uvigo.es
Xefe de negociado   986 814 036 negociadoemprego@uvigo.es
Posto Base Susana López Pino 986 812 136 baseemprego@uvigo.es

Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do Servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Sección Rosa Mª Fernández Barragán 986 813 753 vicinvxs@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Negociado Sofía Conde Casas 986 814 033 vicinva2@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Negociado Patricia González Piñeiro 986 813 420 vicinva4@uvigo.es
Sección de investigación Posto base Angel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.es
Sección de investigación Posto base Montserrat de la Torre Calleja 986 813 675 auvicinv@uvigo.es
Sección de transferencia Xefe/a de Sección Vacante    
Sección de transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.es
Sección de transferencia Posto base Beatriz Domínguez Riobó 986 818 668 basetransferencia@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Xefa de Sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Xefe de Negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Posto base Giovana Vega Fernández 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Área económica Xefa de Área María José Lorenzo Martínez 986 812 237 aesaid@uvigo.es
Área económica Responsable de AA.EE. Henrique Macías Cambra 986 813 589 vicinvae@uvigo.es
Área económica Responsable de AA.EE. Mª Hortensia Fernández Luaces 986 812 237 otri1@uvigo.es

Servizo de Asesoría Xurídica

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.es
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.es
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.es
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.es
Administrativa Rosana Gómez Calero 986 813 576 auxsaxur@uvigo.es

Servizo de Extensión Universitaria

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección María Teresa Vetoret Pena 986 813 603 seccionextension@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 817 nextension01@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 nextension02@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Dolores Gómez Fernández 986 813 626 pbextension02@uvigo.es
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.es
Xestor de actividades culturais   Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefe de sección José Santiago Santos García 986 812 693 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefa de negociado Mª Magdalena Domínguez Álvarez 986 813 755 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Posto base Laura Alonso Gómez 986 813 755 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte   Director técnico Javier Rial Boubeta 986 814 062 rial@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte   Técnico superior en actividades deportivas Román Lago Bea 986 811 946 roman@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Técnico Especialista de Actividades Deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Técnico Especialista de Actividades Deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Técnico Especialista de Actividades Deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Ramón Díaz Fariña 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Ángel Anton io Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Técnico Especialista de Actividades Deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliares de Instalacións Deportivas Julio Mera González 986 802 090 pavipo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliares de Instalacións Deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.es

Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefa do Servizo M.ª Dolores Ojea Troncoso 986 813 568 xscontab@uvigo.es
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade Mauricio García Romarís 986 813 820 xsectes@uvigo.es
Sección de Orzamentos Xefe da Sección de Orzamentos José Antonio De la Cruz Rodríguez 986 812 694 xseccont@uvigo.es
Sección de Orzamentos Xefa do Negociado Eva Rodríguez Readigos 986 813 567 necontab@uvigo.es
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.es
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa da Sección de Tesourería Carmen López Álvarez 986 819 798 xseccost@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa do Negociado María Muñoz Belmonte 986 813 565 nepagame@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa do Negociado Cristina Gil Ferro 986 813 566 neingres@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefe do Negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.es
Sección de Tesourería Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.es

Servizo de Control Interno

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.es
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.es
Xefe do Negociado de Control Interno Arturo Losada Rodríguez 986 813 582 negociadoci1@uvigo.es
Xefe do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.es
Posto base Amparo Otero Alonso 986 811 994 pbci@uvigo.es

Servizo de Xestión Económica e Contratación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.es
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.es
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.es
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.es
Xefa da Área de Xestión Económica María Jesús Vadillo Lapera 986 813 768 mjvadillo@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias 986 813 752 rae02@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.es
Xefa do Negociado de Contratación Malena Lamela Mariño 986 813 556 xnobras@uvigo.es
Xefe do Negociado de Contratación Mónica Méndez López 986 813 556 xnservi@uvigo.es
Xefa do Negociado de Contratación Eva Baltar Simón 986 813 571 xnsumini@uvigo.es
Posto base (Xestión Económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.es
Posto base (Contratación) Patricia Outeiral Rial 986 813 571 auxecu01@uvigo.es

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de Servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.es
Xefa da Sección de Emprego e Programas Margarita González Hernández 986 813 804 seccionpas01@uvigo.es
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 seccionpas02@uvigo.es
Xefa do Negociado Mª Pilar Capelo Docamiño 986 813 579 negociadopas@uvigo.es
Xefa do Negociado Miguel Gómez López 986 818 606 formacionpas@uvigo.es
Xefa do Negociado Francisco Javier Maneiro Porto 986 813 579 negociadopas@uvigo.es
Posto Base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 negociadopas@uvigo.es
Posto Base Catalina Losada Arca 986 813 762 negociadopas@uvigo.es
Posto Base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.es

Servizo de persoal docente e investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo de persoal docente e investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.es
Xefa da sección de xestión de persoal docente e investigador Rosa María Márquez Nores 986 811 998

seccionpdi01@uvigo.es

Xefe da sección de selección e programas Raúl Blanco García 986 813 421 seccionpdi02@uvigo.es
Xefa de área de persoal docente e investigador Ana María Pérez López 986 811 998 areapdi01@uvigo.es
Xefa do negociado de xestión de persoal docente Iria Vázquez Durán 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.es
Xefa de negociado de selección de persoal docente Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 765 negociadopdi03@uvigo.es
Xefe do negociado de xestión de persoal docente Joaquín Prieto Tobío 986 813 580 negociadopdi02@uvigo.es
Xefa do negociado de programas Dori Rodríguez Feijoó 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.es
Posto Base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.es
Posto Base Noelia González Vázquez 986 813 907 pbpdi04@uvigo.es
Posto Base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 572 pbpdi02@uvigo.es
Posto Base Susana Viña Martínez 986 813 765 pbpdi03@uvigo.es

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.es
Xefa da sección de retribucións e seguros sociais Marta Cogolludo Fernandez 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.es
Xefe de negociado  Alejandro Martínez Gómez 986 813 578 negociadonominas@uvigo.es
Xefe de negociado  Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.es
Xefa de negociado  Rosa Barreira Barazal 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.es
Posto Base Marta Barros Martínez 986 813 578 consultanomina@uvigo.es
Posto Base Sonia Pereira das Dores 986 813 578 consultanomina@uvigo.es

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo M.ª José Montero Vilariño 986 813 605 sprl@uvigo.es
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.es
Técnico nivel intermedio PRL Cándido Pérez Betanzos 986 813 427 sprlformacionesaude@uvigo.es
Xefe de Negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.es
Posto base Mª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.es

Unidade de Análises e Programas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.es
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.es
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.es
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.es
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.es

Oficina de I+D

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Técnica da Oficina de I+D Ángeles López Lozano 986 812 236 dirotri@uvigo.es
Técnica superior I+D Hilda Iglesias Galán 986 813 896 otri3@uvigo.es
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias 988 387044 otri8@uvigo.es
Técnico superior I+D Pablo Gens Montes 986 818 651 otri@uvigo.es
Técnico Superior I+D Jose Jato Darriba 986 811 943 otri6@uvigo.es
Xestora de Innovación Sonia Pascual Amigo 986 813 444 otri7@uvigo.es
Xestora de Innovación Mª Elena Gil Jorge 986 813 444 otri10@uvigo.es
Xefe de negociado Miguel Castro Otero 986 811 990 otri4@uvigo.es
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro 986 812 236 otri@uvigo.es

Oficina de Relacións Internacionais ORI

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.es
Técnica Superior de Relacións Internacionais Eva Garea Oya 986 813 954 ori1@uvigo.es
Xefa de área. SICUE María Teresa Arce Aramendi 986 813 592 ori@uvigo.es, sicue@uvigo.es
Xefa de negociado. Estudantes estranxeiros Inés Morais Fontenla 986 811 947 incoming.ori@uvigo.es
Xefa de negociado. Prácticas Erasmus+ Cristina Vázquez Pérez 986 818 726 practicas.ori@uvigo.es
Posto base. Estudantes saíntes Mar Gómez Hernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.es
Posto base Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.es

Unidade de Cultura Científica e da Innovación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xestora Leonor Parcero López 986 130 118 xestionucc1@uvigo.es
Xestora Ana Costa Montes 986 130 118 xestionucc2@uvigo.es
Técnica de Comunicación Marta Crespo Cruces 986 130 281 tecnicacom02@uvigo.es
Técnica de Comunicación Lucía Calvo López 986 130 281 tecnicacom01@uvigo.es

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC)

POSTO ÁREA ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección       Juan Aguiar 986 811 956 direccion.atic@uvigo.es
Soporte         986 812 668 saum@uvigo.es
Soporte E.E. de Telecomunicación Tecnolóxico Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.es
Soporte E.E. Industrial Tecnolóxico Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.es
Soporte   Científico Vigo   986 818 668 saum-ci@uvigo.es
Soporte   Xurídico-Social Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.es
Soporte     Ourense   988 387 045 saum-ou@uvigo.es
Soporte     Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.es

Área de Normalización Lingüística

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Fernando Ramallo Fernández 986 818 608 diranl@uvigo.es
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.es
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.es

Área de Calidade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.es
Xefa de Negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.es
Posto Base Milagros Sousa González 986 813 897 seccalidade@uvigo.es
Técnica Superior de Calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.es
Técnico Superior de Calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.es
Técnico Superior de Calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.es
Técnica Superior de Calidade Elina Álvarez 986 818 641 tscalidade5@uvigo.es

Unidade de Igualdade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da Unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.es
Posto Base Pury Pérez Corral 986 813 419 igualdade01@uvigo.es

Área de Formación e Innovación Educativa

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica Superior de apoio aos programas de Formación e Innovación Educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 innovacion.educativa@uvigo.es

Biblioteca

Biblioteca Central do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 854 dirbuv@uvigo.es
Subdirección Biblioteca Universitaria Paz Canduela Martínez 986 813 824 subdibuv@uvigo.es
Xefa de Sección de Acceso ao Documento Teresita Aboal Somoza 986 813 844 xsadoc@uvigo.es
Xefa de Sección de Adquisicións Ana Quiroga Fraga 986 813 846 xsadqui@uvigo.es
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Aurora Maya Trujillo 986 814 074 xsarquiv@uvigo.es
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.es
Xefa de Sección de Circulación Inés Alonso Castro 986 813 845 xscirc@uvigo.es
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas María Llovo Ortiz 986 813 851 xshem@uvigo.es
Xefe de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Héctor Castro Rey 986 813 843 referencia@uvigo.es
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.es
Xefe de Área de Repositorio Institucional Juan Carlos Fernández Gutiérrez 986 813 821 investigo@uvigo.es
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Ana Belén Martínez Piñeiro 986 130 236 bibliometria@uvigo.es
Xefe de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.es
Administración Mª Teresa Vázquez Álvarez 986 813 854 admibc@uvigo.es
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.es
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.es

Biblioteca Central do campus de Ourense

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.es
Subdirección Biblioteca campus Gloria Araújo Poutas 988 387 285 subdrbco@uvigo.es
Xefa de Área campus (Soporte Aprendizaxe e Investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.es
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.es
Conserxería   988 387 320 conbco@uvigo.es

Biblioteca Central do campus de Pontevedra

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Laura González Nóvoa 986 802 006 dirbcp@uvigo.es
Subdirección Biblioteca campus (Adquisicións) Rosario Pascual Matarranz 986 801 996 subdibcp@uvigo.es
Xefa de Área campus (Soporte Aprendizaxe e Investigación) Beatriz Sogo López 986 802 001 refbcp@uvigo.es
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.es
Publicacións Periódicas   986 801 996 hembcp@uvigo.es

Biblioteca de Torrecedeira

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Primitiva Blas Sánchez 986 813 738 dirbtor@uvigo.es
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.es

Servizo de préstamo noutras bibliotecas

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de TelecomunicaciónV 986 812 105 prestel@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.es
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.es
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.es

Secretaría Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinadora María Ángeles Carballo González 986 812 018 cosecxeral@uvigo.es
Secretario da Secretaría Xeral Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.es
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.es
Administrativo Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 436 secxeral@uvigo.es
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 nexeral@uvigo.es

Información xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Información Xeral Mª Cruz Villaverde Peón 986 813 600 informacion@uvigo.es

Rexistro

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de Negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Xefe de Negociado Óscar Veloso Fernández 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Administrativa Rosa Mª Estévez Fernández 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Administrativa Alba Canzani Soutullo 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es

Unidade de Servizos Xerais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área José Veiro García 986 811 969 servizosxerais4@uvigo.es
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais3@uvigo.es
Xefe negociado Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais2@uvigo.es
Posto base Patricia Sío Bacelo 986 811 969 servizosxerais1@uvigo.es

Gabinete de prensa

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Jefa del Gabinete   M. ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.es
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.es

Administración desconcentrada - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.es
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de Área Amalia Pérez Canabal 988 387 105 xaedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de Negociado María Dolores Domínguez Pereira 988 387 196 xnedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto Base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais Mercedes Reyes Moure Esperanza 988 387 200 sdefho@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado María del Carmen Castro Vázquez 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Mª Carmen Fernández Contreras 988 387 004 xacinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbcinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.direc@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Negociado Josefina Cadilla Lomba 988 368 893 xncedou05@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Negociado Magdalena Fernández Fernández 988 368 890 xncedou06@uvigo.es
Área Económica Xefa de Área Raquel Fernández González (Oscar Veloso) 988 368 802 aefdo@uvigo.es
Área Económica Xefa de Negociado Celsa Álvarez Gómez 988 368 855 xnecou01@uvigo.es
Área Económica Xefa de Negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 aefco@uvigo.es
Área Económica Xefe de Negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 aeexbo@uvigo.es
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 becou01@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de Negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 xnpgou@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto Base Ana López Vázquez 988 368 909 bpgou01@uvigo.es
Área de apoio á investigación e transferencia Xefe de área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Posto Base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 103 rex-our@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Posto Base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consfer@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación alumnado CC. da Educación   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca   988 387 192 presour@uvigo.es

Administración desconcentrada - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801 951 - 647 343 027 admcampuspo@uvigo.es
Servizos Administrativos Secretaría da Vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.es
Servizos Administrativos Xefa de Negociado de Apoio ao campus María Araceli Escaloni Labordeta 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Mª. Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 994 / 986 801 775 secccss@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Verónica Conde Portela 986 801 713 areaeconomicapo@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus María Isabel Castelo Dios 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Paula Monteagudo Diz 986 801 702 sfced@uvigo.es
Área académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.es
Área académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de CC.Sociais e Comunicación. Facultade de Fisioterapia Xefa de área María José Loreto Fernández-Arruty López 986 801 995 asociaisefisio@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. F. de CC. Sociais e da Comunicación, F. de Fisioterapia Xefa de negociado Francisco Navaza Dafonte 986 801 994 secccss@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de negociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.es
Área académica. Área de estudo de mestrado e doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.es
Área académica. Área de estudo de mestrado e doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ana María Suárez Mariño 986 801 695 xacdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado María Pilar Vilas Martínez 986 801 696 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado Concepción Gamallo García 986 801 696 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado María Isabel Moreira Recamán 986 801 697 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de negociado María Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado Ana María Carballo Fernández 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.es
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefe de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.es
Asuntos Xerais - F. CC.da Educación e do Deporte Xefe de negociado asuntos xerais José Ramón Losada Parra 986 801 713 sdexbp@uvigo.es
Asuntos Xerais - F. CC. Sociais e da Comunicación Xefa de Negociado Asuntos Xerais Patricia Cancela Hermida 986 801 992 sdfasoc@uvigo.es
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefe de negociado Alberto Mariño García 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.es
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de Área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado Marta López Vázquez 986 801 949 / 986 801 955 necopo02@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado María José Novoa Vaz 986 801 949 / 986 801 955 necopo01@uvigo.es
Área Económica Xefe de Área María Asunción García Carro 986 801 809 xaepo@uvigo.es
Área Económica Xefe de negociado Ana María Castro Vaamonde 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.es
Área Económica Xefe de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.es

Administración desconcentrada - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ámbito das Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de área Mª Esther Jorge Correa 986 812 667 areadepartamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefe de negociado Emilio Alen Quiroga 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de negociado Carmen Estévez Otero 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. CC do Mar Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Patricia Lago Álvarez 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. de Bioloxía Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Yolanda Faro Chamadoira 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. de Química Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de área María Luz Barbosa Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado María del Carmen Canda Gil 986 812 553 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Posto Base Raquel Aldrey Río 986 814 056 aefcv@uvigo.es
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 555 negociadograocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Benedicta Expósito González 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de negociado Gloria Vázquez Estévez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Sara Fernández Álvarez 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 306 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 286 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ángeles Moure Estévez 986 812 306 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Jesús Pereira Ríos 986 812 286 aince@uvigo.es
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador Ángel Nieto Rodríguez 986 812546 / 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.es
Área apoio á investigación e transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.es
Área apoio á investigación e transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Mª Ángeles Casal Giráldez 986 13 02 13 udhumanidades@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Begoña Álvarez Carpintero 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Belén Jácome Pérez 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociad Rocío Rodríguez Fernández 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Ana López Feria 986 130 216 udxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Moreira Sendón 986 130 216 udxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana De Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Rosa Barreira Barazal 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa Mª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – E.U.E. Empresariais María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 sdeueev@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- E.U.E. Empresariais Leonor Gallego Expósito 986 813 749 sdeueev1@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Paula Ramil Vázquez 986 812 403 areaeconomica@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraosxh4@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Villanueva San Martín, Mª Begoña 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Dolores Antonia Miloro Costas 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base María Jesús Sabariz Rúa 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.es
Área académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Mercedes Rial Conde 986 812259 secfft01@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812259 secfft@uvigo.es
Área académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Mercedes Cendón Falqué 986 813740 saeuee@uvigo.es
Área académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xea do negociado da área académica Montserrat González Vázquez   xneuee@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo T.E. de servizos xerais Manuel Lopez Iglesia 986 812 400 maloi@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Mª Luisa Magaz Ledo 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Rosario Pérez Rodríguez 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Álvaro Francisco Ron Fernández 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución T.E. de servizos xerais Miguel Iglesias Van der Woude 986 812 251 mivdw@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Mercedes Santos García 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Marcos Pérez Otero 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais Mª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Generosa Fernández Fernández 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Hernández peleteiro, antonio 986 813 688 / 986 813 748  
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento.Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Márquez Nores 986 813 493 minas.areaeconómica@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 minas.areaeconómica@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado Manuel Valebona Refojos 986 812 114 minas.areaeconómica@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.e s
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa Área Rosa Mª Márquez Nores 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa Negociado Área Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.areaeconómica@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe Negociado Área Manuel Valebona Refojos 986 812 114 teleco.areaeconómíca@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais   986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo. es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área María Carmen Prieto Tobio (Agora Mercedes Palanca en comisión) 986 813 987 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mercedes Palanca González (Agora Práxedes en comisión) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Jesús Calleja Cazaux (agora Begoña) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Práxedes Couñago Méndez 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Isabel Alonso García 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Carina Amigo Lorenzo 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Begoña González Alberte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es

Área de Xestión das Infraestruturas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.es

Xerencia

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta Raquel Souto Garcia 986 813 560 xerencia@uvigo.es
Secretaría de Xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.es
Vicexerente de Recursos Humanos José González Groba 986 813 560 vicexerencia2@uvigo.es
Secretaría de Vicexerencia de Recusos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.es
Secretaría de vicexerencia de Asuntos Económicos  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.es
Dirección de Administración Rodrigo Cerviño 986 813 624 vicexerente.economico@uvigo.es
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.es
Director de centros de apoio á investigación José Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.es

Tribunal de Garantías

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia María Belén Priego Iglesias 986 813 830 / 986 813 829 tgarant@uvigo.es

Equipo de goberno

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (Xefa do equipo) / Loli Alonso Meleiro/ Marí­a Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.es
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. Secretaría Eugenia Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.es
Vicerreitoría de Investigación. Secretaría Carmen Álvarez Veleiro 986 813 597 vicinv@uvigo.es
Vicerreitoría de Transferencia. Secretaría Germán Pérez Juste 986 130 257 victran@uvigo.es
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado. Secretaría María Amelia Coello Casado 986 813 595 vicprof@uvigo.es
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.es
Vicerreitoría de Economía. Secretaría Eugenia Rodríguez González 986 813 440 vic.eco@uvigo.es
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación. Secretaría Alejandro Cadabón Figueroa 986 813 587 vicinternacionalizacion@uvigo.es
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría María Calle Sierra 986 130 222 secviccom@uvigo.es
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.es
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana Mª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.es
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.es
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.es

Consello Social

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.es