Doutora Honoris Causa

To delve into equality

This content is currently not available in English

Poñemos á disposición da comunidade universitaria información sobre as actividades que desenvolvemos dende a Unidade de Igualdade, así como distintas actividades e convocatorias de axudas e premios.

2020

Actividades propias 

 

Actividades propias

En decembro de 2015, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou o 11 de febreiro como Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. O fin desta data é acadar o acceso e a participación plena das mulleres e das nenas na ciencia e, dun xeito global, a igualdade de xénero e o seu empoderamento. Co gallo desta conmermoración, a Universidade de Vigo organiza actividades para promover as vocacións científicas entre as nenas e as adolescentes da nosa contorna.

2022

Outras actividades

2020

Bibliotecas en Igualdade

O pasado 20 de xullo de 2020, a Universidade de Vigo adheriuse ao Manifesto Bibliotecas en Igualdade, unha iniciativa promovida pola asociación para a igualdade de xénero na cultura, Clásicas y Modernas. Entre os compromisos asumidos pola Universidade de Vigo coa adhesión a este manifesto está tratar de activar nas súas bibliotecas unha mirada crítica con perspectiva de igualdade. Así, daráselle unha maior visibilidade ás escritoras e ás súas obras, e demandarase que os fondos bibliográficos emenden, en formato libro ou dixital, os baleiros e as ausencias de obra literaria e intelectual escrita por mulleres de todos os tempos. Outro dos compromisos é elaboración dun catálogo dixital, así como a incorporación ás bibliotecas das publicacións de estudos e de investigacións sobre as achegas das mulleres á cultura ao longo da historia. Tamén se promoverá a adquisición de obras de lectura e de consulta procurando equilibrio na autoría para emendar o esquecemento e facilitar o acceso ás novidades asinadas por homes e mulleres e tratarase de potenciar a cooperación e a creación de alianzas entre bibliotecas e outros axentes implicados para a optimización dunha nova perspectiva que acabe coa fenda de xénero.

XIII Encontro da rede de unidades de igualdade de xénero para a excelencia universitaria

As unidades de igualdade das tres universidades galegas organizaron o encontro da rede de unidades de igualdade de xénero para a excelencia universitaria (RUIGEU). Desenvolveuse en formato virtual do 15 ao 17 de setembro de 2020.

2019

Actividades propias


Mulleres científicas, investigadoras e inventoras

A través destas caretas ilustradas por Marta Riera, ex-profesora da Facultade de Belas Artes, a Universidade de Vigo pretende darlles visibilidade a mulleres científicas, investigadoras e inventoras con traxectorias vitais paradigmáticas nas que se observan trazas de inxustiza e discriminación no ámbito da ciencia (o chamado «efecto Matilda»), pese á importancia e á relevancia das súas achegas e descubrimentos.

2018

Actividades 

Premios de creación de materiais e recursos docentes con perspectiva de xénero Antonia Ferrín Moreiras 2018

 

Se non hai convocatorias abertas, aparecerá un espazo en branco. Consulta todas as convocatorias: abertas, pechadas, a súa documentación e as súas diferentes fases aquí:

Ver todas

 

Para máis información, podes contactar con: 
Unidade de Igualdade 
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram