Imagen de jóvenes para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo

Harassment prevention

This content is currently not available in English

Se tes coñecemento dalgunha situación de acoso sexual ou por razón de sexo, os pasos que se deben seguir son:

  • Poñerte en contacto co enlace de igualdade do teu centro ou directamente coa Unidade de Igualdade.
  • Denunciar os feitos ante a Comisión contra o Acoso Sexual (CAS).
  • A denuncia pode ser presentada pola persoa acosada ou por unha terceira persoa que teña coñecemento da situación. Neste último caso, para poder iniciar o procedemento, a vítima deberá ratificarla.
  • Interpoñer a denuncia no prazo de tres meses contados desde que tivo lugar a situación de acoso.
  • Quen pode denunciar? Alumnado, PDI, PAS, outro persoal vinculado, personal de contratas ou subcontratas externas e persoas con contrato administrativo ou privado.

 

Documents and forms

Protocolo de actuación en casos de acoso sexual ou por razón de sexo [PDF]604.13 KB Formulario de denuncia de acoso sexual ou por razón de sexo [DOC]198.71 KB Como detectar e previr o acoso na Universidade de Vigo [PDF]1.52 MB Formación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de sexo [PDF]3.57 MB Que facer ante un caso de acoso fóra do ámbito universitario [PDF]620.09 KB Diagnose do acoso sexual e por razón de sexo na Universidade de Vigo3.07 MB Procedemento de prevención das violencias de xénero nas festas da Universidade de Vigo1.15 MB

Para máis información, podes contactar con:
Unidade de Igualdade
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram