Investigar en Ourense

Research in Ourense

This content is currently not available in English

O campus de Ourense destaca pola súa intensa actividade investigadora, xa que alberga diversos grupos de investigación que desenvolven permanentemente o seu traballo nas súas instalacións

Grupos de investigación

Ámbito científico

Ámbito de arte e humanidades

Ámbito tecnolóxico

Ámbito xurídico-social

Ámbito científico

Ámbito xurídico-social

Ámbito tecnolóxico

 


Os devanditos grupos dispoñen de instalacións e de equipamento de primeiro nivel:

 

Máis información:

Área de Apoio á Investigación e Transferencia do campus de Ourense
xainvesou@uvigo.gal | vic.investigacion.ou@uvigo.gal
+34 988 387 325 | 988 368 880

OTRI Oficina de I+D (delegación de Ourense)
otri8@uvigo.gal
+34 988 387 044

OPI Oficina de Proxectos Internacionais (delegación de Ourense)
opi.ou@uvigo.gal
+34 988 387 424