Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Government team

Director/a

Carmen Sieiro Vázquez

Secretario/a

Marcos Antonio Lopez Patiño

Localization

Edificio de Ciencias Experimentais, Campus Universitario Lagoas-Marcosende
CP: 36310
Vigo

Department code

D00c01

  Anatomía e embrioloxía humana

  Bioloxía celular

  Cirurxía

  Fisioloxía

  Fisioterapia

  Medicina

  Medicina preventiva e saúde pública

  Microbioloxía

  Parasitoloxía

  Radioloxía e medicina física

  Histoloxía