Deseño na enxeñaría

Government team

Director/a

José Benito Bouza Rodríguez

Secretario/a

José Luís Diéguez Quintas

Localization

Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Cidade, Rúa Torrecedeira 86
CP: 36208
Vigo

Department code

D00t01