Informática

Government team

Director/a

Juan Carlos González Moreno

Secretario/a

Lorena Otero Cerdeira

Localization

Edificio Politécnico, Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Department code

D00t15

    Ccia. da computación e inteli.artificial

    Linguaxes e sistemas informáticos