Matemática aplicada II

Government team

Director/a

Ignacio Bajo Palacio

Secretario/a

Natividad Calvo Ruibal

Localization

ETS Enxeñeiros de Telecomunicación Campus Universitario
CP: 36310
Vigo

Department code

D00t17