Escola Universitaria de Estudos Empresariais

Government team

Director/a

María Consuelo Currás Valle

Secretario/a de Escuela

María Jesús Barsanti Vigo

Subdirector/a

María Araceli González Crespan
Emilio García Rosello
Jacinto González Dacosta

Localization

Torrecedeira, 105
CP: 36208
Vigo

Center code

306