Facultade de Ciencias

Government team

Decano/a

Gil Garrote Velasco

Secretario/a de Facultade

María José Pérez Álvarez

Vicedecano/a

Sidonia Martínez Suárez
Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Elena Martínez Carballo

Localization

Edificio Politécnico, Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Center code

101