Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Administrative information

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Coordination of the degree

Carlos Hervés Beloso

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Mar Fernández Vázquez-Noguerol

   Nome: Modelado e optimización da cadea de suministro en e-grocery
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Carlos Prado Prado, Raúl Poler Escoto

  • Rolando Miguel Melo Vaz

   Nome: Crescimento nas Empresas
   Data de lectura:
   Directores:

   Eduardo Luís Giménez Fernández, José Antonio Novo Peteiro

  • Manuel Carlos da Cunha Nogueira

   Nome: Os rankings internacionais son bos predictores do crecemento económico?
   Data de lectura:
   Directores:

   Mara Teresa Madaleno Silva

  • Manuel Ángel Meijide Vecino

   Nome: Factores que determinan a supervivencia da empresa galega
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonio Vaamonde Liste

  • Rodrigo Cerviño Rodríguez

   Nome: IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NA XESTIÓN ECONÓMICA NAS ORGANIZACIÓNS PÚBLICAS
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Martín Moreno

  • Fabián Xavier Martínez Ortiz

   Nome: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS CON ENFOQUE DE CAPITAL INTELECTUAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez, Francisco Javier Martínez Cobas

  • Brais Suárez Eiroa

   Nome: Integración da economía circular no marco do desenvolvemento sostible: Marco teórico e implementación práctica
   Data de lectura:
   Directores:

   Emilio Manuel Fernández Suárez, Gonzalo Benito Méndez Martínez

  • Carina Cristiana Ribeiro da Silva

   Nome: Unha aproximación cognitiva á ambidexteridade internacional e o seu impacto na velocidade da internacionalización: unha aplicación para pemes nunha rexión periférica de Europa
   Data de lectura:
   Directores:

   Miguel González Loureiro, Vitor Braga

  • Nadin Ozcelik

   Nome: Eficiencia e sustentabilidade no sector alimentario: avaliación crítica dos indicadores de liderado da economía circular para o desenvolvemento de políticas de auga
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Enrique Rodríguez Méndez, Antonio Sartal Rodríguez

  • Hugo Baltasar del Valle-Inclán Cruces

   Nome: Cuestións sobre a medición da desigualdade de oportunidades
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Carlos Manuel Gradín Lago, Carlos Hervés Beloso

  • Marta Rodríguez de la Fuente

   Nome: Cadea de valor global do sector do automóbil: Multinacionais, empresas domésticas e xeografía da actividade produtiva
   Data de lectura:
   Directores:

   Jesús Fernando Lampón Caride

  • Mariana Toussaint Robles

   Nome: Sostibilidade social na cadea de valor alimentaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Cabanelas Lorenzo

  • Agostinho Campos Ferreira

   Nome: As Orixes de MasterCard
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Hervés Beloso, Rafael Vallejo Pousada

  • António José Monteiro de Oliveira

   Nome: El impacto de las Barreras qué se interponen no proceso de pasaje da Intención à Acción y sus consecuencias na Creación de nuevas Organizaciones
   Data de lectura:
   Directores:

   ORLANDO MARQUES LIMA RUA, Carlos Hervés Beloso

  • Edgardo Efrén de Vera Jovero

   Nome: Ensaios en Finanzas Internacional nunha perspectiva Novo-Keynesiana
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jaime Alonso Carrera, , Alicia Pérez Alonso

  • Amândio Francisco Caridade da Silva

   Nome: The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez

  • Elói Manuel Dias Jorge

   Nome: Tres ensaios sobre a importancia do control das actitudes e comportamentos dos consumidores para implementar estratexias de produción sostibles no sector vitivinícola
   Data de lectura:
   Directores:

   Ernesto López-Valeiras Sampedro, María Beatriz González Sánchez

  • Jennifer González Blanco

   Nome: Explorando a interacción de diferentes axencias públicas de promoción da innovación nun sistema de gobernanza multinivel e a relación entre diferentes tipos de innovación: tres ensaios sobre economía da innovación desde o enfoque de complementariedade
   Data de lectura:
   Directores:

   Encarnación González Vázquez, Manuel Guisado González

  • Anna Bykova

   Nome: INVESTIMENTOS EXTRANXEIROS COMA CONDUCTOR DO DESEMPEÑO DE EMPRESAS EN MERCADOS EMERXENTES
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez

  • Jorge Ferreira Dias de Figueiredo

   Nome: Personalización de contidos de marketing web como promotor de relación e fidelización
   Data de lectura:
   Directores:

   ANTÓNIO JOAQUIM MAGALHÃES CARDOSO

  • Petr Parshakov

   Nome: A economía de eports: elementos que afectan o rendemento.
   Data de lectura:
   Directores:

   Ángel Antonio Barajas Alonso, Dennis Coates

  • Luis Carlos Sánchez Martínez

   Nome: Influencia da propiedade na xestión de equipos de fútbol europeos
   Data de lectura:
   Directores:

   Ángel Antonio Barajas Alonso, Patricio Sánchez Fernández

  • Marina Zavertiaeva

   Nome: CARACTERÍSTICAS PERSOAIS DOS DIRECTIVOS E POLÍTICA FINANCEIRA DAS EMPRESAS
   Data de lectura:
   Directores:

   Ángel Antonio Barajas Alonso, Felix Javier López Iturriaga

  • Luís António Gomes de Almeida

   Nome: ENSAYOS EN FINANZAS
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Hervés Beloso

  • Marko Crnogorac

   Nome: Fiscal issues in former Yugoslavian countries
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Santiago Lago Peñas

  • Carlos Groba Presa

   Nome: Ensaios en optimización loxística: Algoritmos e Teoría de Xogos para resolver o Problema do viaxeiro en escenarios dinámicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Henrique Vázquez Vicente, Antonio Sartal Rodríguez

  • Cristina del Castillo Feito

   Nome: Relacións entre lexitimidade, reputación e imaxe na Universidade Pública
   Data de lectura:
   Directores:

   Encarnación González Vázquez, Alicia Cándida Blanco González

  • Fernando António de Oliveira Tavares

   Nome: Albergues e hoteis boutique. Análise de factores de selección na cidade de Oporto
   Data de lectura:
   Directores:

   José Antonio Fraiz Brea

  • Bozidar Vlacic

   Nome: O papel do razoamento cognitivo do directivo na toma de decisións sobre internacionalización de pequenas empresas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel González Loureiro

  • Elena Shakina

   Nome: ESTRATEXIA DAS EMPRESAS RESPECTO O INVESTIMENTO EN INTANXIBLES
   Data de lectura:
   Directores:

   Ángel Antonio Barajas Alonso

  Description

  O Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial, regulado polo R.D. 99/2011, integra a investigadores das distintas áreas de Economía e de Empresa das Facultades de Ciencias Económicas e Empresariais das Universidades de Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, que realizan investigación de calidade contrastada polas súas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.
  O obxectivo do Programa é formar investigadores que poidan utilizar con rigor modelos económicos de manexar datos empíricos con técnicas econométricas contrastadas que permitan abordar problemas teóricos ou prácticos e publicar as súas conclusións en revistas académicas de relevancia internacional.
  O Programa conta con investigadores con experiencia contrastada en distintos campos da economía e das ciencias empresariais como son, por exemplo: economía medioambiental e dos recursos naturais, comportamiento estratéxico e teoría de xogos, economía industrial e da información, economía da saúde e análise das políticas económicas, análise macroeconómico, métodos cuantitativos, análise económico financeiro, innovación, xestión de operacións, recursos humanos, organización e estratexia da empresa, comercialización e investigación de mercados, turismo, economía espacial e rexional, desigualdade y economía de xénero o historia económica.
  Os investigadores involucrados neste Programa de Doutoramento están integrados en grupos de investigación de referencia do Sistema Universitario de Galicia ou noutros grupos de investigación que acadan financiamento en distintas convocatorias competitivas nacionales ou europeas.

  Year of beginning impartation: 2014
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 18

  • Economía medioambiental e dos recursos naturais
  • Comportamiento estratéxico e teoría de xogos
  • Economía industrial e da información
  • Economía da saúde e da familia
  • Análise das políticas económicas
  • Análise macroeconómico dinámico
  • Métodos cuantitativos
  • Análise económico financeiro
  • Organización e estratexia da empresa
  • Economía espacial, urbana, regional e internacional
  • Desigualdade e economía de xénero
  • Historia económica
  • Comercialización e investigación de mercados

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.