Programa de Doutoramento en Economía e Empresa

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Faculty to which it is assigned

Coordination of the degree

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

RUCT code

5600845
 • N G T

  Nome: Ensaios sobre a información de responsabilidade social corporativa: Mellora da transparencia e a comunicación
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marta De la Cuesta González, Belén Fernández-Feijoo Souto

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 0

 • Economía medioambiental e dos recursos naturais
 • Comportamento estratéxico e Teoría de xogos
 • Economía do transporte
 • Economía da pesca e dos recursos naturais
 • Política fiscal
 • Microeconomía
 • Macroeconomía
 • Economía industrial
 • Econometría y estadística
 • Economía financiera
 • Desigualdade e economía de xénero
 • Economía matemática
 • Economía da saúde
 • Economía espacial
 • Economía da empresa
 • Economía industrial, da saúde e da información
 • Análise de políticas económicas
 • Análise macroeconómico dinámico
 • Micro y macroeconometría
 • Contabilidade e finanzas
 • Organización e estratexia da empresa
 • Economía espacial, rexional e urbana

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.