Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

Knowledge area

Área de Ciencias

Administrative information

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Coordination of the degree

Juan José Vidal Puga

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Nora Martínez Villanueva

   Nome: Novas contribucións á identificación de grupos en curvas non paramétricas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Roca Pardiñas,

  • Adriana Navarro Ramos

   Nome: Sobre árbores de expansión de custo mínimo con múltiples fontes e problemas de aglomeración
   Data de lectura:
   Directores:

   Gustavo Bergantiños Cid

  • Alejandro Saavedra Nieves

   Nome: CONTRIBUCIÓNS EN TEORÍA DE XOGOS COOPERATIVOS E APLICACIÓNS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ignacio García Jurado, Gloria Fiestras Janeiro

  • Marta Cousido Rocha

   Nome: Novas contribucións á análise estatística de datos de alta dimensón baixo dependencia
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo De Uña Álvarez

  • Alfredo Valencia Toledo

   Nome: Modelos de negociación con axentes asimétricos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan José Vidal Puga

  • Sergio Alberto Castillo Páez

   Nome: Achegas á Xeostatística non paramétrica
   Data de lectura:
   Directores:

   María Del Pilar Hortensia García Soidan, Rubén Fernández Casal

  Description

  A estatística e a investigación de operacións son hoxe de grande importancia como parte das matemáticas e como disciplinas necesarias para a comprensión e o avance doutras ramas de coñecemento como a Economía, a Enxeñerías ou a Medicina, entre outras. Este doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións pretende proporcionar unha sólida formación no eido da estatística e da investigación operativa, quen de adaptarse ás necesidades da sociedade actual. Asimesmo se pretende fomenta-la formación continua dos profesionais no eido da estatística e da investigación de operacións e a interconexión entre as diversas parcelas da área froito da colaboración no doutoramento de profesores pertencentes a diferentes liñas e grupos de investigación.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 8

  • Estatística
  • Investigación Operativa e Teoría de xogos

  Estatística non Paramétrica

  Estatística Espacial

  Introdución á Teoría de Xogos

  Redes e Planificación

  Colas e Inventarios

  Series de Tempo

  Simulación Estadística

  Análisis Multivariante

  Fiabilidade e Modelos Biométricos

  Modelos de Probabilidade

  Estatística Aplicada

  Modelos de Regresión

  Análise Exploratoria de Datos

  Programación Lineal e Enteira

  Xogos cooperativos

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.