Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Knowledge area

Área de Artes e Humanidades

Administrative information

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordination of the degree

María del Carmen Cabeza Pereiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Eva Freijeiro Ocampo

  Nome: Lingua de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construción masiva
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero, , , Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade

 • Mário Rui Domingues Ferreira da Cruz

  Nome: A heteroxeneidade lingüística de América Latina e reinvestimento didáctico no campo da pedagoxía dos discursos: a aprendizaxe da lingua e variedades culturais do español de América Latina no ensino de español como lingua estranxeira a través de textos li
  Data de lectura:
  Directores:

  Joaquín Sueiro Justel

 • Gervásio Absolone Chambo

  Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
  Data de lectura:
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Ana Paula da Fonseca Lopes

  Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
  Data de lectura:
  Directores:

  María del Carmen Cabeza Pereiro

 • Daniel Pinto Pajares

  Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
  Data de lectura:
  Directores:

  Susana Rodríguez Barcia

 • Ana Varela Suárez

  Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Marta Peláez Torres

  Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero

Description

O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
• A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
• A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
• A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
• A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 7

 • Lexicografía/ dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica
 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística
 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingïsmo e multilingüismo
 • Prágmatica
 • Tradicións discursivas cotiás
 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía

Aplicacións da Psicolingüística

Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Lingüística Aplicada

Lingüística de Corpus

Tecnoloxías Lingüísticas

Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

Terminoloxía e Terminografía

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Temas de lingüística contrastiva

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.