Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Administrative information

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordination of the degree

Ana María Pita Grandal

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Irene Dozo Mougán

   Nome: PROTECCIÓN LABORAL MÍNIMA DOS TRABALLADORES MIGRANTES NO ORDE PÚBLICO INTERNACIONA
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  • Antonio Villanueva Martínez

   Nome: Iusiurandum neccesarium
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María José Bravo Bosch

  • José Augusto Silva Lopes

   Nome: A exoneración do pasivo restante:

   ENTRE A redención EO purgatorio do debedor / CONSUMIDOR insolvente
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

  • Norberto Aser González Trigo

   Nome: Libre circulación de bens e servizos como sostén ideolóxico do fenómeno globalizador desenrolado dende o dereito Romano ata a actualidade.
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Rodríguez Ennes

  • Mónica García Freiría

   Nome: A CALIFICACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. Estudo dende a perspectiva do Dereito español e da Unión Europea.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana María Pita Grandal

  • Edson Alvisi Neves

   Nome: Función e configuración xurídica da Empresa na Historia Xurídica hispano-brasileira
   Data de lectura:
   Directores:

   Guillermo Suárez Blázquez

  • Beatriz Gómez Fariñas

   Nome: O principio de proporcionalidade no Dereito administrativo, con especial incidencia na contratación pública
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Fernández Acevedo, Patricia Valcárcel Fernández

  • Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho

   Nome: A lógica de las normas e los sistemas normativos: el regime de los vicios de la voluntad en Derecho Civil portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Raúl Bonorino Ramírez

  • Susana Cristina Fernandes Gonçalves

   Nome: Contratación pública electrónica: Novas esixencias á
   vista da cuarta xeneración de Directivas de 2014 (análise desde os ordenamentos español e portugués)
   ordenamientos español e portugués)
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández, Rafael Fernández Acevedo

  • Pablo Riquelme Vázquez

   Nome: A garantía do contido esencial dos dereitos e liberdades no Estado social e democrático de Dereito: especial referencia ós novos retos sociais e demográficos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Almudena Bergareche Gros

  • Roberto Couto Calviño

   Nome: Formación e forma dos contratos bancarios electrónicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Tobio Rivas

  • Sara Louredo Casado

   Nome: O DESEÑO INDUSTRIAL NON REXISTRADO
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Anxo Tato Plaza, Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

  • María José Valenzuela Rodríguez

   Nome: A anulación de instrumentos de planeamento urbanístico
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Ana Vázquez Lemos

   Nome: Fundamentos históricos e xurídicos da liberdade de testar.
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Fuenteseca Degeneffe

  • María Victoria Álvarez Buján

   Nome: ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROBA DE ADN: VIRTUALIDADE CIENTÍFICA E XURÍDICA
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ines Celia Iglesias Canle, Víctor Moreno Catena

  • Álvaro Ferreirós Rey

   Nome: "A transición á Vida Activa dos Xóvenes"
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro, Marta Fernández Prieto

  • Adamantino Barreiro García

   Nome: A CADUCIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Antía García Fernández

   Nome: A COMPROBACIÓN DE VALORES NO ÁMBITO TRIBUTARIO.
   Data de lectura:
   Directores:

   Roberto Ignacio Fernández López

  • Mauricio Ruiz Ceniceros

   Nome: INACTIVIDADE ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVEMENTO DO SOLO DESTINADO A ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Xurxo Anxo Airas Cotovad

   Nome: O DEREITO DE FOLGA: FOLGA ILEGAL E FOLGA ABUSIVA.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  • José Manuel Pacho Blanco

   Nome: Lenguas e Constitución. O artigo 3 da Constitución española.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pilar Allegue Aguete

  • Germán María Serrano Espinosa

   Nome: O NOVO PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  Description

  O programa de doutoramento en Ordenación Jurídica do Mercado proposto constitue a única opción para que no ámbito do Sistema Universitario de Galicia un alumno poida realizar a súa tese de doutoramento nun Programa de Doctorado xurídico con mención á Excelencia polo que resulta un
  elemento relevante que evidencia a calidade do que ata agora se fixo e pode resultar interesante para atraer alumnos do noso contorno nacional e internacional (especialmente do Norte de Portugal e de Iberoamérica). Además, a participación dos grupos que auspician o programa en redes temáticas europeas, permite ser optimista na incorporación de alumnos centroeuropeos. Ao non impartirse un Programa de doutoramento equivalente no Sistema Universitario de Galicia, a oferta deste Programa colmará a demanda potencial sobre este tipo de estudos que la realidade demuestra existe na sociedade.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 20

  • Obligacións e contratos
  • Sociedades mercantís
  • Dereito da Competencia e da propiedade industrial
  • Protección dos consumidores e usuarios
  • Procesos de integración económica e constitucional
  • Intervención Administrativa na Economía
  • Libre circulación e mercado
  • Libre circulación e políticas sociais
  • Aspectos financeiros e tributarios da ordenación xurídica do mercado no ámbito interno e internacional
  • O Dereito Penal do século XXI: novas orientacións dogmáticas e da política criminal na responsabilidade de persoas xurícias e físicas

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.