Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordination of the degree

Henrique Lorenzo Cimadevila

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Iván Garrido González

   Nome: AUTOMATIZACIÓN DA INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA: DESENVOLVEMENTO DE ALGORITMOS TÉRMICO- XEOMÉTRICOS PARA DETECCIÓN DE PATOLOXÍAS APOIADO POR ESTRATEXIAS DE MACHINE LEARNING
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Susana Lagüela López

  • Marcos Fernández Lorenzo

   Nome: CARACTERIZACIÓN ENERXÉTICA DAS PRINCIPAIS ESPECIES FORESTAIS DE GALICIA. MODELIZACIÓN DO PODER CALORÍFICO DA BIOMASA EN FUNCIÓN DA SÚA ANÁLISE ELEMENTAL E COMPOSICIÓN MINERAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Ortiz Torres, Daniel José Vega Nieva

  • Luis Miguel González de Santos

   Nome: Deseño e Validación de cargas de pago específicas de Sistemas Aéreos non Tripulados para realizar tarefas de inspección de contacto en grandes estruturas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

  • Ana Sánchez Rodríguez

   Nome: Inspección automatizada de estruturas asociadas a redes de transporte terrestre a partir de datos xeométricos e radiométricos capturados mediante unidades de escaneado láser.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

  • Jesús Balado Frías

   Nome: Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño

  • Vânia Margarida da Silva Marecos

   Nome: OPTIMIZACIÓN DO XEORRADAR NO TRÁFICO DE VELOCIDADE PARA MONITORES ESTRUTURAIS DE PAVIMENTOS
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, SIMONA FONTUL

  • Aimara Reyes Pantoja

   Nome: Aplicación das Xeotecnologías para a análise da paisaxe e influencia da infraestructura viaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Henrique Lorenzo Cimadevila, María Mercedes Solla Carracelas

  • Francisco Javier Prego Martínez

   Nome: Análisis da viabilidade e caracterización do sinal GPR para a avaliación de obras de infraestructuras do transporte.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, Pedro Arias Sánchez

  • Mario Soilán Rodríguez

   Nome: Recoñecemento de obxectos en ámbitos urbanos e de estrada a partires de datos obtidos por sensores de mapeado móbil.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez

  • Martín Rodrigo Bueno Esposito

   Nome: Procesado automático de datos xeoespaciais ea súa representación final empregando técnicas de machine learning.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

  • María Rosa Varela González

   Nome: Desenvolvemento de un sistema SIX de xestión de estradas baseado en datos xeorreferenciados 3D de alta densidade
   Data de lectura:
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Higinio González Jorge

  • Juan Luis Rodríguez Somoza

   Nome: “OPTIMIZACIÓN DOS SITEMAS E PROCESOS DE CONTROL DE CALIDADE DE PRODUCTOS BIOMÁSICOS RESIDUAIS”
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Ortiz Torres

  • Borja Conde Carnero

   Nome: Avaliación estrutural de pontes arcos de fábrica a partir da combinación de técnicas de ensaios non destrutivos e modelización numérica avanzada
   Data de lectura:
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

  • Manuel Cabaleiro Núñez

   Nome: NOVOS AVANCES NO MODELADO 3D DE ESTRUTURAS DE BARRAS A PARTIR DE DATOS LIDAR: INSPECCIÓN E CONTROL ESTRUTURAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez, José Carlos Caamaño Martínez

  • Xavier Núñez Nieto

   Nome: Potencialidade do sistema GPR para aplicacións militares e de seguridade.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, Henrique Lorenzo Cimadevila

  Description

  Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.
  Obxectivos do Programa:
  - Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías.
  - Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
  - Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional.
  - Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 2

  • Cámaras RGB: caracterización e calibración
  • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
  • Láser escáner terrestre (TLS)
  • Sistemas láser móbil (MLS)
  • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
  • Caracterización estrutural xeométrica e mecánica. Análise estrutural
  • Sistemas radar de subsuelo: GPR
  • Integración de técnicas no destrutivas(xeofísica, xeoquímica, e termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacións
  • Procesado de imaxe e visión por computador
  • Vehículos aéreos non tripulados(UAV)
  • Sistemas de información xeográfica
  • Teledetección
  • Biomasa e enerxía
  • Prevención de riscos
  • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
  • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
  • Modelado urbano mediante LIDAR
  • Infografía forense
  • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
  • Modelización matemática
  • Laser Remote Sensing
  • Computer Visión techniques in remote Sensing
  • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer
  • Sensores e plataformas
  • Análise estrutural e NDT
  • Teledetección e SIG
  • Biomasa, enerxía e medio ambiente
  • Xeointelixencia computacional

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.