Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Administrative information

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordination of the degree

Esther María Pillado González

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Marta María Comesaña Pequeño

   Nome: O DEREITO A PROTECCIÓN DE DATOS NO ÁMBITO LABORAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana Garriga Domínguez

  • Rosa María Rúa Fontarigo

   Nome: Abuso Sexual Infantil: Detección y afrontamiento por parte del profesorado de educación secundaria en Galicia

   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Verde Diego

  • Iria Sánchez Prieto

   Nome: A diversidade familiar nos materiais didácticos de Educación Infantil e nos plans de formación universitarios en Galicia.
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Verde Diego

  • Luis María Uriarte Valiente

   Nome: A LOITA DO ESTADO NA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A TRAVÉS DO DECOMISO. REFERENCIA ESPECIAL Á ACTUACIÓN DO MINISTERIO FISCAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González

  • Adriana Gomes Neves

   Nome: Protección jurídica a menores en riesgo: realidad o utopía
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Laura Redondo Gutiérrez

   Nome: Proposta dunha técnica para a avaliación forense en violencia sexual a mulleres
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera, Ramón Arce Fernández

  • Katia Rolán González

   Nome: A TÉCNICA DE REFORMULACIÓN EN MEDIACIÓN: REVISIÓN TEÓRICA E ANÁLISE EXPERIMENTAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera, Enrique García Marco

  • María Begoña Vieito Fernández

   Nome: Lugares de encontro e adolescencia. Infraestructuras de socialización e participación xuvenil no Porriño.
   Data de lectura:
   Directores:

   David Casado Neira

  • Maria Malta Fernandes

   Nome: A perda da oportunidade no dereito portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Blanca Otero Otero

   Nome: A mediación intraxudicial en supostos de ruptura de parella. Reformas necesarias para garantir a súa efectividade
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, Francisca Fariña Rivera

  • Ricardo Fandiño Pascual

   Nome: ESTUDIO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL EN MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO

   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera

  • Guillermo Iruegas Prada

   Nome: Protección xurídica do menor. Especial referencia ó acollemento familiar de menores.
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Tomás Farto Piay

   Nome: O PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Esther María Pillado González

  • Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva

   Nome: A arbitraxe de consumo nos ordenamentos xurídicos portugués e español. Estudo comparado.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Grande Seara, Jorge Morais Carvalho

  • Rui Darlindo Dias de Castro Pinto

   Nome: Inversión do Contencioso e Instrumentalidade dos Procedementos Cautelares no Dereito Procesual Civil Portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, Maria de Lurdes Varregoso Silva da C Mesquita Fernandes

  • Eladio Medel Iglesias

   Nome: Compliance. Modelo e sistema de prevención penal
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, FernandoAntonio Vázquez-Portomeñe Seijas, Gumersindo Guinarte Cabada

  • Alejandra Marlene Gómez Barrera

   Nome: A medida de internamento imposta no novo sistema penal para adolescentes en México. Estudo comparado co internamento en España
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, , , , ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA

  • María Silvia Oyhamburu

   Nome: Contrastando o paradigma da Xustiza Terapéutica na provincia de Buenos Aires, Arxentina: da aplicación do procedemento xudicial penal sobre adolescente infractor aos efectos que xera.
   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera

  • Javier Diz Casal

   Nome: Imaxinarios sociais da emigración nunha comunidade tutelada de nenos, nenas y xóvenes tetuaníes
   Data de lectura:
   Directores:

   Fatima Braña Rey

  Description

  O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
  As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

  Ámbito Xurídico
  • Dereitos fundamentais do menor.
  • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
  • Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
  • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
  • Servizos públicos e estado social.
  • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
  • Resolución de conflitos no ámbito internacional.
  • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
  • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

  Ámbito Psicosocial
  • Psicología xurídica do menor.
  • Psicología xurídica da familia.
  • Xénero e igualdade.
  • Intervención social con menores e familia.
  • Xustiza terapéutica.
  • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 12

  • Dereitos fundamentais do menor
  • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
  • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
  • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
  • Servizos Públicos e Estado Social
  • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
  • Resolución de conflitos no ámbito internacional
  • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
  • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
  • Psicoloxía xurídica do menor
  • Psicoloxía xurídica da familia
  • Xénero e Igualdade
  • Intervención social con menores e familia
  • Xustiza Terapéutica
  • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.