Grao en Economía

Características

Campus: Vigo
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 60
Número de cursos: 4
Código:
V03G100V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Begoña Álvarez García

  Descrición

  O Grao en Economía ten como obxectivo a formación de profesionais capaces de analizar o comportamento dos mercados, a conduta dos axentes económicos e as consecuencias das medidas de política económica tomadas polas administracións públicas, buscando respostas a problemas tales como a inflación, o crecemento económico, o paro, os desaxustes monetarios ou os problemas relacionados coa sostibilidade.

  - Exercicio libre (consultoría, investigación de mercados, etc.)
  - Administración pública
  - Xestión de empresas
  - Ensino
  - Investigación
  - Servizos de estudos e planificación
  - Fiscalidade
  - Organismos internacionais
  - Comercio exterior
  - Dirección ou xerencia de empresas

  -Ter capacidade para describir e analizar, conceptual e empiricamente, o comportamento dos axentes económicos.
  -Demostrar unhas competencias específicas, incluíndo a aplicación dos coñecementos adquiridos.
  -Ter unha visión da economía e a súa operación, influenciada por unha variedade de recursos educativos.
  -Adquirir a capacidade para desenvolver e aplicar as perspectivas propias aos estudos.

  Non se esixe formación específica previa para cursar esta titulación. En calquera caso, recoméndaselle o acceso a este grao ao alumnado con:
  - Interese polos fenómenos económicos
  - Interese polas cuestión sociais e políticas
  - Capacidade de síntese e de análise
  - Facilidade para a comunicación e o traballo en equipo