Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Features

Campus: Vigo
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 80
Número de cursos: 4
Código:
V08G211V01

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Belén Fernández Docampo