Training and Educational Innovation Service

This content is currently not available in English

 

Encárgase da formación permanente do profesorado e da xestión da innovación educativa na Universidade de Vigo.
 

  • Detectar necesidades formativas no profesorado.
  • Planificar e levar a cabo os programas de actualización docente.
  • Impartir formación ao profesorado.
  • Promover a innovación educativa na Universidade de Vigo.
  • Xestionar os Grupos de Innovación Docente.
  • Recoñecer as actividades formativas que o profesorado desenvolve en centros e departamentos.

 

Técnica:

María de los Ángeles Villar Lemos
Técnica Superior de Formación e Innovación Educativa

 

Caixa de queixas, suxestións e parabéns

 

Correos electrónicos

Teléfonos