Ana María Cao Paz

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 0.0
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 12
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 35
V05G301V01 G301317 Deseño microelectrónico OP 32
V05G301V01 G301407 Dispositivos optoelectrónicos OP 7
V04M141V02 M141110 Acondicionamento de Sinal e Sensores OP 30
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 0.0
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 35
V09G291V01 G291208 Tecnoloxía electrónica OB 0.0
V05G301V01 G301407 Dispositivos optoelectrónicos OP 21
V05G301V01 G301317 Deseño microelectrónico OP 32
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 10
V04M141V02 M141110 Acondicionamento de Sinal e Sensores OP 30
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 18
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 35
V05G301V01 G301407 Dispositivos optoelectrónicos OP 21
V05G301V01 G301317 Deseño microelectrónico OP 25
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 41
V09G291V01 G291208 Tecnoloxía electrónica OB 35
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 6
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 22
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 33
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 18
V05G300V01 G300922 Dispositivos optoelectrónicos OP 28
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 7
V05G300V01 G300622 Deseño microelectrónico OP 39
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 35
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 14
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 33
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 33
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 22
V05G300V01 G300622 Deseño microelectrónico OP 39
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 7
V05G300V01 G300922 Dispositivos optoelectrónicos OP 28
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300621 Instrumentación electrónica e sensores OP 7.00
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 20.00
V05G300V01 G300622 Deseño microelectrónico OP 39
V05G300V01 G300922 Dispositivos optoelectrónicos OP 21.00
V05G300V01 G300924 Sensores electrónicos avanzados OP 7.00
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 20.00
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 33
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 15.00
V12G320V01 G320404 Fundamentos de electrónica OB 33
V05G300V01 G300922 Dispositivos optoelectrónicos OP 21.00
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 39.00
V05G300V01 G300622 Deseño microelectrónico OP 39
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145215 Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP 15
305010V01 305010770 Deseño microelectrónico II OP 0.0
305010V01 305010771 Laboratorio microelectrónico analóxico OP 0.0
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 33
V05G300V01 G300622 Deseño microelectrónico OP 39
V05G300V01 G300922 Dispositivos optoelectrónicos OP 28

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2019/2020

  Deseño e implementación nunha FPGA de funcións de procesado de audio para guitarra eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e caracterización de circuítos osciladores para sensores QCM. Comparación con outras topoloxías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha contorna en Labview para a caracterización de sensores microbalanza de cuarzo en líquidos altamente viscosos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Caracterización de sensores microgravimétricos para aplicacións en medios amortecidos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Deseño dun oscilador ABO Cascodo a 9MHz para aplicacións de sensores pezoeléctricos de alta resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Implantación de algoritmos para a caracterización de sistemas resoantes QCM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun entorno software de medida baseado en Labview para la caracterización de sensores microbalanza de cuarzo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño e caracterización dun circuito electrónico oscilador en ponte activa a 9MHz para o súa utilización como sensor QCM de alta resolución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización de circuitos electrónicos osciladores para a súa utilización como sensores de alta resolución para medida de masa e de propiedades de líquido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Utilización de ferramentas de software libre para deseño microelectrónico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007