Ángel Manuel Mariño de Andrés

Profesor/a titular de escola univer.

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 111
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 21
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 56
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 72
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 7
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 49
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 111
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 96
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 0.0
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 10
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 40
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 102
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 105
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 0.0
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 0.0
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 93
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 132
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.0
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 308111007 Introdución ao dereito privado galego LE 0.0
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.0
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08G080V01 G080502 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 5
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 162
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 66
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  A posible regulación normativa da transexualidad: evolución xurisprudencial e realidade social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Nulidade contractual: Aproximación desde a xurisprudencia civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A xestación subrogada: perspectiva dende o Dereito civil común español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A adopción. A adopción aberta no ordeamento xurídico español. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Arrendamentos de vivenda: novidades lexislativas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  A adopción nacional: fases do proceso no ámbito territorial galego. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  a lexítima na lexislación territorial galega - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os animais e o seu tratamento no ámbito do Dereito Civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dereito de uso no código civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  A situación actual da incapacidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “A renta vitalicia: unha visión xurisprudencial” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Propiedade horizontal e a súa problemática en relación coas obras tanto comunitarias coma privativas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Cláusulas abusivas: visión xurisprudencial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A servidume de paso no Dereito Civil de Galicia: unha visión xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Obras no réxime da propiedad horizontal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As lexítimas no Dereito Civil común e no Dereito Civil de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A hipoteca: cláusulas nulas e cláusulas abusivas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  O contrato de arras ou señal: visión xurisprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Incidencia da Ley 13/2015, de 24 de xuño, de reforma da Lei Hipotecaria e da Lei do Catastro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Matrimonio e parellas de feito: Relacións patrimoniais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Reforma da Ley de Arrendamentos Urbanos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Reforma da Lei de Propiedade Intelectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007