Camilo Quintáns Graña

Profesor/a contratado/a doutor/a

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G306V01 G306206 Tecnoloxía electrónica OB 56
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 0.0
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 14
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 35
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 21
V05G300V01 G300923 Deseño e síntese de sistemas dixitais OP 16
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 14
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 12
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 70
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 7
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
V05G300V01 G300921 Deseño de aplicacións con microcontroladores OP 11
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 3
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR 0.0
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
V05G300V01 G300522 Sistemas electrónicos de procesado de sinal OP 10
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR 0.0
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010769 Laboratorio de sistemas dixitais programables II OP 24
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 46
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
309110V01 309110304 Electrónica OB 10
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 84
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
305010V01 305010309 Laboratorio de electrónica analóxica OB 25
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 60
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 15
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR 0.0

Weekday
Mércores
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 12:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Mércores
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
11:00 - 13:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
09:00 - 11:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
12:00 - 13:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
16:00 - 17:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Venres
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 11:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Venres
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
12:00 - 14:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2018/2019

Desenvolvemento dun regulador electrónico para o control dun convertedor bidireccional en modo corrente para interconexión entre un acumulador eléctrico e unha batería de supercondensadores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun convertedor dc-dc electrónico para a carga de supercondensadores en alimentadores de media potencia de dispositivos móbiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de medida autónomo con captación de enerxía de radiofrecuencia para o rexistro de variables ambientais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Configuración dunha plataforma dixital electrónica de alta velocidade para o procesado de sinais analóxicas. aplicación na síntesis dixital de sinais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Caracterización de sensor de fibra óptica para medida de densidade de disolucións mediante refractómetro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun medidor de densidade de disolucións acuosas baseado nun sensor capacitivo implementado nun circuíto impreso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación dun Sensor Capacitivo e do seu Circuito de Acondicionamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Desenvolvemento dun voltímetro USB baseado nun microcontrolador para dispositivos Android - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Desenvolvemento dun medidor USB da permitividade dun líquido basado nun sensor capacitivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007