Camilo Quintáns Graña

Profesor/a contratado/a doutor/a

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 14
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 0.0
V05G306V01 G306206 Tecnoloxía electrónica OB 56
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 35
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 21
V05G300V01 G300923 Deseño e síntese de sistemas dixitais OP 16
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 14
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 12
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 7
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 70
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300921 Deseño de aplicacións con microcontroladores OP 11
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
V05G300V01 G300522 Sistemas electrónicos de procesado de sinal OP 10
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 3
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR 0.0
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 0.0
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 0.0
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR 0.0
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 0.0
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 46
305010V01 305010769 Laboratorio de sistemas dixitais programables II OP 24
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 0.0
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010309 Laboratorio de electrónica analóxica OB 25
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 84
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
309110V01 309110304 Electrónica OB 10
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 60
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 15
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR 0.0
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15

Weekday
Mércores
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 12:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Mércores
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
11:00 - 13:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
09:00 - 11:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
12:00 - 13:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
16:00 - 17:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Venres
Start date
2019-09-05
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 11:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Venres
Start date
2019-02-05
End date
2020-05-29
Range of hours
12:00 - 14:00
Place
Despacho 223 del DTE na EEI Sede Campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2018/2019

Sistema de medida autónomo con captación de enerxía de radiofrecuencia para o rexistro de variables ambientais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun regulador electrónico para o control dun convertedor bidireccional en modo corrente para interconexión entre un acumulador eléctrico e unha batería de supercondensadores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun convertedor dc-dc electrónico para a carga de supercondensadores en alimentadores de media potencia de dispositivos móbiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Configuración dunha plataforma dixital electrónica de alta velocidade para o procesado de sinais analóxicas. aplicación na síntesis dixital de sinais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Caracterización de sensor de fibra óptica para medida de densidade de disolucións mediante refractómetro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun medidor de densidade de disolucións acuosas baseado nun sensor capacitivo implementado nun circuíto impreso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación dun Sensor Capacitivo e do seu Circuito de Acondicionamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Desenvolvemento dun voltímetro USB baseado nun microcontrolador para dispositivos Android - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Desenvolvemento dun medidor USB da permitividade dun líquido basado nun sensor capacitivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007