Eloy Díaz Dorado

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V04M167V01 M167105 Enerxía Solar OB 3
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 5
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 2
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 35
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 26
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 30
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 5
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 2
V04M167V01 M167105 Enerxía Solar OB 2
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 48
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 6
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 1
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 3
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 48
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 3
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 3
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 3
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 6
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 30
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 1
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 7.00
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 15.00
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 2
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3.00
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 6.00
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 5
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 66.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 23.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 28.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 30.00
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 34.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 18.00
V12G360V01 G360705 Sistemas eléctricos OB 9.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 24.00
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 5.00
V04M115V01 M115203 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sector Eléctrico. Sector HC e Carbón OP 4.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 2.00
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 2.00
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24.00
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 48.00

  2022/2023

  Proxecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo para unha lonxa pesqueira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación solar fotovoltaica en réxime de autoconsumo colectivo en edificio en Cangas do Morrazo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para o pavillón municipal de Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para produción de hidróxeno como combustible para camións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño dunha instalación aislada para o aproveitamento da auga que desborda do canal de Pastrelo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidad dunha instalación híbrida para “Camping a Paixase I” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade de instalación fotovoltaica para a alimentación eléctrica dos edificios e instalacións municipais do Concello de Pontevedra en réxime de autoconsumo colectivo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en industria frigorífica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación fotovoltaica illada para unha explotación porcina en Bóveda, Lugo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Comparativa entre instalación fotovoltaica para autoconsumo nunha vivenda unifamiliar con e sen baterías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Comparativa Entre Unha Instalación Fotovoltaica Para Autoconsumo Nunha Vivenda Unifamiliar En A Silveira (Vigo) Con E Sen Baterías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación solar fotovoltaica conectada á rede con autoconsumo con compensación de excedentes para unha vivienda unifamiliar en Pontesampaio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade dun proxecto eólico marino no Mar Arxentino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sistema de almacenamento con baterías para mellorar a continuidade de suministro en redes rurais de Galicia ante interrupcións de longa duración - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da hibridación dun autobús con placas solares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de producción de ozono e hidróxeno a partir dos excendentes enerxéticos dunha caldeira de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación fotovoltaica para o autoconsumo en dous institutos de Gondomar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento de unha instalación híbrida, eólica e fotovoltaica para autoconsumo industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Reducción do consumo de combustible dun camión destinado ao transporte refrixerado mediante unha instalación fotovoltaica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento do sistema de control dunha planta de tratamento de augas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun sistema híbrido de xeración eléctrica para unha granxa de produción de leite - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación hidráulica-fotovoltaica híbrida para unha casa de turismo rural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade dun parque eólico offshore na costa de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e estudo da viabilidade dun parque eólico nas Encrobas, Cerceda (A Coruña). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación híbrida para autoconsumo no parque tecnolóxico de Santa Comba. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudio de viabilidade dun parque eólico offshore flotante na costa de A Coruña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema eólico-fotovoltaico para unha vivenda rural illada en Tomiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación renovable para subministración dunha plantación de aguacate en Tenerife - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha electrolinera renovable no campus da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de eficiencia enerxética e deseño dunha instalación fotovoltaica para un edificio residencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ferramenta de simulación para o análisis en réximen transitorio de redes eléctricas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto dunha instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para o suministro de enerxía eléctrica a unha nave industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repotenciación do Parque Eólico A Ruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repotenciación Parque Eólico Experimental de Sotavento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parque eólico no Galiñeiro con produción de hidróxeno para o almacenamento enerxético. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de unha instalación de unha central hidráulica reversible en Santa María de Oia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e análise económica dunha planta fotovoltaica flotante conectada á rede no encoro de Zamáns - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun parque eólico en Monfero (A Coruña) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Hidropedal eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Fotovoltaica en Réxime de Autoconsumo para unha Planta Acuícola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica illada para a alimentación de unha estación de carga de bicicletas eléctricas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica en illa mediante fontes de enerxías renovables dunha explotación gandeira en Rois. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implantación de un parque eólico na comarca de Viana do Bolo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de estación fotovoltaica de carga de vehículos eléctricos para o supermercado de Ponteareas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da eficiencia enerxética da iluminación interior da Facultade de Ciencias Xurídicas de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de implantación dun parque eólico offshore na costa de Carnota - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade sobre a implementación dunha fachada fotovoltaica en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo nunha nave industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación e dimensionado dun sistema de xeración basado en BUTU. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “Sistema de regadío agrícola mediante bombeo solar para zona de produción de pataca.” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Instalación de aeroxeradores reacondicionados en instalacións de autoconsumo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da eficiencia en buque Ro/Ro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización da configuración dunha instalación fotovoltaica para unha cuberta plana - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do aproveitamento de enerxía mareomotriz nas Salinas de Ulló - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Solar para o camping Illas Cíes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para a protección da insolación mediante lamas solares no Centro de Saúde de Coia (Vigo). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación híbrida renovable para o Pantín Classic Galicia Pro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plataforma fotovoltaica para a recarga de baterías de VANTs en zonas ailladas da rede eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun parque eólico en Coto Agudo (concello de Ponte Caldelas) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento do prototipo dun controlador de carga para módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Automatización de líña elevada para o transporte de perfís de aluminio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Autoabastecemento da aldea de Trascastro mediante o emprego de enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise de eficiencia en iluminación nunha biblioteca pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Iluminación dun tramo dunha ruta situada na Cidade Universitaria de Vigo alimentada mediante módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estación de recarga de vehículos eléctricos alimentada con enerxía eólica e solar fotovoltaica para vivendas unifamiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio da ampliación do parque eólico de Graiade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parque fotovoltaico de 500 kw na comarca da limia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xeración eléctrica mediante enerxías renovábeis para a aldea de As Quintas de San Trocado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación híbrida de autoconsumo para o Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial (MTI) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño dunha instalación illada eólica e fotovoltaica nunha vivenda unifamiliar en Porto do Son - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun parque eólico offshore con plataforma flotante en Santa María de Oia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e análise dun parque eólico offshore na costa oeste de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo do mercado polo miúdo de electricidade do consumidor medio doméstico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación eólica e fotovoltaica en illa para unha vivenda con baixo consumo en Caión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Validación experimental do modelo para a pila de combustible PEM H-TEC J101 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Iluminación da ""Ruta da pedra e da auga"" (Meis) alimentada por xeradores nos muiños de auga" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Instalación solar fotovoltaica para unha vivenda unifamiliar con cafetería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo enerxético do encoro de marea "O Esteiro" en Vilanova de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007