Enrique María Valero Gutiérrez del Olmo

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 52
P03G370V01 G370401 Selvicultura OB 5
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 49
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 39
P03G370V01 G370805 Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel OP 5
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370805 Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel OP 7
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370701 Planificación física e ordenación territorial OP 46
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
P03G370V01 G370504 Impacto ambiental OB 7
P03G370V01 G370404 Hidráulica OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370404 Hidráulica OB 14
P03G370V01 G370401 Selvicultura OB 2
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370701 Planificación física e ordenación territorial OP 34
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P03G370V01 G370401 Selvicultura OB 2
P03G370V01 G370603 Repoboacións OP 3
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 10
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 16
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M009V03 M009218 D2 Xestión dun Proxecto TIC OP 11
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 20
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M009V03 M009218 D2 Xestión dun Proxecto TIC OP 11
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 1
203011V01 203011303 Proxectos TR 0.0
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 0.0
203011V01 203011633 Enerxías renovables no medio forestal OP 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  Mellora da xestión apicola: perfeccionamento de colmeas Langstroth para zonas de montaña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Proxecto de creación de hortos urbanos comunitarios Ernesto Caballero (Pontevedra) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Monitoreo da vexetación de ribeira existente mediante o uso de novas tecnoloxías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construir en madeira, desafío ou oportunidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña de melloras no monte o coto de Quintenla. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Deseño dunha área recreativa en Xeve - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de negocio dunha empresa de transporte forestal en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os problemas do xabaril (Sus scrofa) coa poboación rural de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo e conservación do Cabalo Galego de Monte a través de acordos de custodia do territorio no LIC Serra do Cando e no Monte Cabalar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Solicitude de Autorización Ambiental Integrada para industria metalúrxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan De Ordenación Cinexética Do Tecor 'Verea', Ou-10.014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Axardinamento dunha vivenda unifamiliar en Portas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  POC tecor societario a lanzada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Percepción da situación forestal polo alumnado de ESO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repoboación forestal en zona demarcada do nematodo do piñeiro, As Neves (Pontevedra) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto piloto sobre o deseño dunha estratexia de incorporación da muller rural á vida profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Impacto socioeconómico de Ence no sector forestal de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Ordenación Cinegética do Tecor de caza Castelo de Vitres-Folgoso (C-10.080) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Implantación dun sistema de pastoreo rotacional na CMVMC de Xende, A Lama. Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007