Estrella Álvarez da Costa

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 4
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350602 Experimentación en química industrial II OB 6
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 51
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 18
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G363V01 G363703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 30
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 51
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G363V01 G363703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 4
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 10
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 4
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 11
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 5
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 3
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 14
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 1.00
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 63.00
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 17.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 10
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 63.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 10.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3.00

  2022/2023

  Mellora da etapa de decantación da Estación Depuradora de Augas Residuais de A Pobra do Caramiñal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fraccionamento de restos da poda da vide mediante sistemas presurizados ou asistidos por ultrasons - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Produción de biodiésel para a seu emprego como disolvente verde - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación, optimización e avaliación de diferentes disolucións de aminas na simulación dun proceso de adozado de gas natural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Automatización dunha columna de destilación baseada en Arduino e equipación estándar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da eficacia do carbón activado impregnado en monoetanolamina ou dietanolamina para a captura do CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e simulación dunha planta produtora de metanol a partir da hidroxenación do CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Neutralización de lodos vermellos procedentes do proceso Bayer mediante captura de CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo da viabilidade da aplicación de distintos polietilenglicoles como materiais de cambio de fase en táboas MDF para hans radiantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación e análise dun proceso de obtención de hidróxeno a partir de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudo e analise do aumento de temperatura do aire primario para a combustión de biomasa nunha caldeira de aceite térmico” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise de pellets e estudo experimental dunha caldeira de biomasa con turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación e optimización do proceso de obtención de gas de síntese a partires da gasificación de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización e Deseño dunha planta de extracción de compostos antioxidantes presentes na casca de castaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo de viabilidade da valorización enerxética da celulosa extraída de Styela clava - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimesionamento de captación vertical xeotérmica e análise de cilo de vida dunha bomba de calor auga-auga para diferentes zonas climáticas de Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Certificación enerxética, análise de ciclo de vida e optimización dunha bomba de calor xeotérmica para unha vivenda unifamiliar tipo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Revalorización dos residuos plásticos dos alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Caracterización de produtos construtivos incorporando materiais de cambio de fase en distintas proporcións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade da creación dunha planta de produción de bioetanol a partir de soro de queixo procedente da D.O.P Arzúa-Ulloa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e análise de refrixerantes en bombas de calor e os seus parámetros ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo da aplicación de materiais de cambio de fase en elementos construtivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de implantación dun sistema renovable de xeración térmica no edificio do Teatro Municipal de Tui - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise comparativa de prestacións dun sistema de BC xeotérmica fronte a un sistema de BC aerotérmica para a provisión de calefacción e aqs. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007