Fernando Machado Domínguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Curriculum Vitae

Read more

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G420V01 G420916 Instrumentación biomédica OP 18
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 39
V05G301V01 G301318 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 42
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 25
V05G301V01 G301427 Laboratorio de proxectos OB 7
V04M192V01 M192305 Bioinstrumentación. Sistemas de monitorización OP 16
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 43
V12G420V01 G420916 Instrumentación biomédica OP 18
V05G301V01 G301427 Laboratorio de proxectos OB 7
V05G301V01 G301314 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G301V01 G301318 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 49
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330402 Fundamentos de electrónica OB 18
V12G420V01 G420916 Instrumentación biomédica OP 18
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 51
V05G301V01 G301314 Sistemas de adquisición de datos OP 21
V05G301V01 G301318 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 21
V05G301V01 G301427 Laboratorio de proxectos OB 21
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 20
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 36
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 18
V12G420V01 G420505 Sensores e adquisición de sinais biomédicas OB 51
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 14
V05G300V01 G300521 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G300V01 G300623 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 35
V05G301V01 G301206 Tecnoloxía electrónica OB 26
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 36
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 20
V05G300V01 G300521 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 14
V05G300V01 G300623 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 35
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 28
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 28
V05G306V01 G306203 Electrónica dixital OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 28
V05G300V01 G300521 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G300V01 G300623 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 35
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 7
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 36
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 20
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 18
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 10
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 7
V05G300V01 G300521 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G300V01 G300623 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 28
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 28
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145319 Sensores Intelixentes OP 10
305010V01 305010775 Instrumentación electrónica OP 0.0
V12G330V01 G330503 Instrumentación electrónica I OB 2
V05G300V01 G300623 Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais OP 49
V05G300V01 G300521 Sistemas de adquisición de datos OP 14
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 14
V05G300V01 G300502 Circuítos electrónicos programables OB 28
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 28

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  Automatización do proceso de recollida de datos para a monitorización médica do paciente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Equipo electrónico para a medida, visualización e rexistro da mobilidade articular do ombreiro (articulación glenohumeral) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Análise, deseño e realización dunha estación meteorolóxica con sistema de medida multipluviómetro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Monitorización da enfermidade de Parkinson mediante sensores vestibles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise, deseño e realización de sensores meteorolóxicos para a aplicación en estudos de propagación troposférica: sistema de medida multi-pluviómetro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de análise de esforzos musculares en rehabilitación: deseño e realización da unidade de medición inercial e visualización en tempo real de movementos articulares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Galego: “Sistema de análise de esforzos musculares en rehabilitación: deseño e realización da unidade de capta ción e procesado de sinais electromiográficos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Validación e verificación de dispositivos FPGA comerciais en ambientes de radiación: inxección de fallos por simulación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Análise, deseño e realización dun disdrómetro de impacto para a aplicación en estudos de propagación troposférica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise, deseño e realización dun sistema de monitorización de glucosa baseado no infravermello próximo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño e desenvolvemento dun sistema de monitorización de temperatura para o rexistro de datos con capacidade de comunicación NFC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Deseño e desenvolvemento dun dispositivo de monitorización ambiental con capacidade de comunicación NFC - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007