Francisca Fernández Prol

Profesor/a titular de universidade

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 9
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 62
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 98
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O03G080V01 G080910 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 3
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080910 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 79
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 30
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 17
O04G240V01 G240906 Dereito turístico laboral e internacional OP 13
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 66
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 72
O03G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB

2018/2019

Acoso sexual no eido laboral. Análise de mecanismos de prevención e tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plataformas dixitais e falsos autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A formación dos traballadores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A contratación temporal: o impacto da xurisprudencia europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A conciliación da vida persoal, laboral e familiar en Dereito interno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O dereito de folga en entornos empresariais complexos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O despedimento do traballador enfermo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Discriminación por razón de idade no ámbito das relacións laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acoso sexual no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O acoso sexual, mecanismos de prevención, sancións e tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A garantía de indemnidade: virtualidade ante decisións empresariais por causas ETOP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sensibilidade química múltiple e o dereito á saúde no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Discriminación por razón de discapacidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A xestación por substitución: orientacións actuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A contratación temporal: análise dende a perspectiva do dereito da UE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Maternidade: análise desde a perspectiva laboral e da seguridade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Despido por enfermidade do traballador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A conciliación da vida persoal, familiar e laboral: óptica laboral e da Seguridade Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Despedimiento colectivo: nova configuración pola xurisprudencia do TXUE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acoso sexual: mecanismos de tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A discriminación por idade no mercado laboral interno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A negociación colectiva dos plans de igualdade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O periodo de proba - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os riscos psicosociais desde unha perspectiva laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
VIOLENCIA DE XÉNERO E DEREITO LABORAL. Análisis dos mecanismos arbitrados polo Dereito do Traballo e da Seguridade Social a efectos da protección da traballadora víctima de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A muller traballadora: a discriminación por razón de sexo no marco das relacións laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Saúde e contrato de traballo: a enfermidade como causa de extinción do contrato de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Despedimento Obxectivo por Causas Económicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

A pensión de xubilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007