Francisca Fernández Prol

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 8
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 34
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 47
O03M110V11 M110214 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 13
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 8
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 43
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 70
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 23
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 8
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 70
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 20
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 9
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 62
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 9
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 98
O03G080V01 G080910 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 0.0
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 3
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O03G080V01 G080910 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 0.0
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 79
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 53
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 30
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 17
O03G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 66
O03G081V01 G081912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas OP 72
O03G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104202 Xestión Laboral e da Seguridade Social OP 0.0
O03M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
O04G240V01 G240906 Dereito turístico laboral e internacional OP 13

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  Prevención e reparación do acoso laboral na empresa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O despedimento colectivo: Análise do caso Alcoa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O teletraballo: Análise en clave de prevención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2021/2022

  Teletraballo: nova regulación e cuestións controvertidas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Accidentes de traballo: supostos complexos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ferramentas para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Seguridade Social Europea: devindicación de pensións de xubilación no marco dos Regulamentos Europeos de Coordinación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tempo de traballo das persoas teletraballadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Conciliación da vida persoal, familiar e laboral no dereito interno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Teletraballo: análise dende unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Acoso sexual no eido laboral: análise de mecanismos de prevención e tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Empresas de traballo temporal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relacións de traballo e novas tecnoloxías: especial referencia as redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O teletraballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A relación laboral especial dos deportistas profesionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Conciliación da vida laboral, persoal e familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Sector Prodelivery e a Precariedade Laboral. Especial mención ó salario mínimo interprofesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O dereito á desconexión digital - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acoso sexual no lugar de traballo. Mecanismos preventivos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  O acoso sexual no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O dereito de folga en entornos empresariais complexos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O despedimento do traballador enfermo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plataformas dixitais e falsos autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Discriminación por razón de idade no ámbito das relacións laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A conciliación da vida persoal, laboral e familiar en Dereito interno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A contratación temporal: o impacto da xurisprudencia europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A formación dos traballadores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Acoso sexual no eido laboral. Análise de mecanismos de prevención e tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  A garantía de indemnidade: virtualidade ante decisións empresariais por causas ETOP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A sensibilidade química múltiple e o dereito á saúde no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Discriminación por razón de discapacidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acoso sexual, mecanismos de prevención, sancións e tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Despido por enfermidade do traballador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Maternidade: análise desde a perspectiva laboral e da seguridade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A xestación por substitución: orientacións actuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A contratación temporal: análise dende a perspectiva do dereito da UE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Despedimiento colectivo: nova configuración pola xurisprudencia do TXUE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A discriminación por idade no mercado laboral interno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A negociación colectiva dos plans de igualdade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Acoso sexual: mecanismos de tutela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A conciliación da vida persoal, familiar e laboral: óptica laboral e da Seguridade Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  VIOLENCIA DE XÉNERO E DEREITO LABORAL. Análisis dos mecanismos arbitrados polo Dereito do Traballo e da Seguridade Social a efectos da protección da traballadora víctima de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O periodo de proba - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os riscos psicosociais desde unha perspectiva laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Saúde e contrato de traballo: a enfermidade como causa de extinción do contrato de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Despedimento Obxectivo por Causas Económicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A muller traballadora: a discriminación por razón de sexo no marco das relacións laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  A pensión de xubilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007