Guillermo Suárez Blázquez

Catedrático/a de universidade

Department

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 120
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 125
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 125
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 125
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 125
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 125
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 144
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080102 Dereito: Dereito romano FB 0.0
O03G081V01 G081104 Dereito: Dereito romano FB 144

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  Fundamentos históricos-xurídicos da adopción no dereito privado español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise histórica xurídica da responsabilidade do debedor: desde Roma ao dereito actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Antecedentes histórico-xurídicos do matrimonio cristián e a súa plasmación no ordenamento canónico actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Fundamentación histórico-xurídica do dereito de superficie e a súa proxección no dereito español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Fundamentos históricos-xurídicos romanos da tutela no dereito privado español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Historia xurídica da adopción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fundamentos históricos e xurídicos romanos da patria potestade no dereito privado español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fundamentos histórico-xurídicos do matrimonio e a súa proxección no dereito español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Perspectivas históricas e xurídicas da patria potestade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O matrimonio: perspectivas histórica e xurídica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Historia xurídica do dereito de averías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Historia xurídica da adopción: antecedentes romanos e recepción no dereito actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Historia xurídica da patria potestade: desde Roma ao Dereito civil actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Historia xurídica das colacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Desenvolvemento histórico da lexítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Historia xurídica do matrimonio: antecedentes romanos e a súa proxección ao Dereito civil actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Lex Rhodia como antecedente do dereito de avarías actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Antecedentes histórico-xurídicos romanos do matrimonio e a súa proxección ao dereito actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Antecedentes histórico-xurídicos da adopción e a súa proxección ó Dereito Civil actual. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Análise histórico-xurídica da patria potestade: do dereito romano ao dereito civil actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007