Hermes Salceda Rodríguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 36
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
V01G181V01 G181211 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 46
V01G230VEI G230406 Idioma 2, IV: Francés OB 12
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G181V01 G181211 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
V01G180V01 G180404 Segundo idioma estranxeiro IV: Francés OB 12
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 32
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
V01G180V01 G180404 Segundo idioma estranxeiro IV: Francés OB 6
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180404 Segundo idioma estranxeiro IV: Francés OB 8
V01G230VEI G230406 Idioma 2, IV: Francés OB 0.0
V01G230VEF G230404 Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés FB 0.0
V01G230VEF G230104 Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés FB 0.0
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06G270V01 G270506 Idioma para a negociación intercultural: Francés OB 0.0
V01G180V01 G180701 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés OB 52
V01G180V01 G180703 Terceiro idioma estranxeiro II: Francés OB 52
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 20

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  Inclusión da diversidade afectivo-sexual e de xénero nas aulas de lingua estranxeira: unha ferramenta contra a lesbofobia, bifobia e transfobia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel da literatura no ensino de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha Introdución á Literatura na Aula de Secundaria: o uso da Literatura Infantil a través de Oh, the Places You’ll Go! de Dr. Seuss - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  A importancia dos conflitos internos do narrador na literatura xuvenil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "An Unexpected Lesson Plan": Proposta didáctica para a inclusión da obra de J. R. R. Tolkien na aula de inglés como lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Didactización de textos literarios. Análise e proposta de deseño para a clase de francés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O tratamento do material auténtico: A serie na aula de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As TICE, apoio á aprendizaxe do francés como lingua estranxeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Unha semana de bondade: a fotografía do soño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Erotismo e transgresión en "Histoire de l'œil" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dun manual didáctico empregado na materia de lingua francesa. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da orientación didáctica dun manual empregado na materia de lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A presenza da literatura na aula de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O ensino do Holocausto na clase de alemán como lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Os mecanismos textuais da produción de angustia no Horla de Guy de Maupassant - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A importancia da linguaxe na arte contemporánea: Duchamp e Warhol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A representación do corpo da muller no surrealismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da orientación didáctiva dun manual de texto na materia de lingua inglesa da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O cómic como recurso didáctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  As concepcións do ensino da literatura en España e o seu impacto na didáctica do texto literario en E/LE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Elementos da imaxe que Galicia ten da lingua portuguesa e das culturas lusófonas e como esa imaxe influe na forma cómo se ensina Portugués en Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Didáctica dos talleres de escritura oulipianos aplicada á aula de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actitudes lingüísticas na ensinanza do español como lingua extranxeira: unha análise cuantitativa do caso de Wisconsin - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os documentos auténticos en manuais para ensinar inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Técnicas de desestabilización da representación do corpo na imaxe surrealista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Amor Tolo de André Bretón lido a partir do Shivaismo Non Dual de Cachemira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O tratamento de documentos auténticos de prensa escrita nos manuais de lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel do texto literario na ensinanza de E/LE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Methodological analysis of a second language acquisiton: English and Frenc - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Methodological analysis of a second language acquisiton: English and Frenc - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Lendo Titeuf - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007