Isabel Pastoriza Santos

Catedrático/a de universidade

Department

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G201V01 G201403 Nanoquímica OP 35
V11M162V02 M162142 Transferencia e comunicación científica OB 6
V11M188V01 M188102 Materiais e as súas propiedades: de macro a nano OB 6
V11M162V02 M162122 Propiedades de Materiais OP 4
V11M188V01 M188201 Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 8
V11M188V01 M188208 Traballo Fin de Máster OB 30
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200702 Química de materiais OB 0.0
V11M188V01 M188201 Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 8
V11M188V01 M188208 Traballo Fin de Máster OB 30
V11M188V01 M188205 Nanofabricación e rexeneración tisular OP 4
V11M162V02 M162142 Transferencia e comunicación científica OB 6
V11M188V01 M188102 Materiais e as súas propiedades: de macro a nano OB 7
V11M162V02 M162122 Propiedades de Materiais OP 4
V11G201V01 G201403 Nanoquímica OP 34
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M162V02 M162142 Transferencia e comunicación científica OB 6
V11M188V01 M188201 Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 8
V11M162V02 M162122 Propiedades de Materiais OP 4
V11G201V01 G201208 Química física II: Superficies e coloides OB 28
V11M188V01 M188205 Nanofabricación e rexeneración tisular OP 6
V11M188V01 M188102 Materiais e as súas propiedades: de macro a nano OB 7
V11M188V01 M188208 Traballo Fin de Máster OB 30
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M188V01 M188208 Traballo Fin de Máster OB 18
V11M162V02 M162142 Transferencia e comunicación científica OB 6
V11M188V01 M188205 Nanofabricación e rexeneración tisular OP 9
V11M188V01 M188102 Materiais e as súas propiedades: de macro a nano OB 7
V11M188V01 M188201 Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 7
V11M162V02 M162122 Propiedades de Materiais OP 11
V11G201V01 G201208 Química física II: Superficies e coloides OB 33
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200403 Química física II OB 42
V11M162V01 M162122 Propiedades de Materiais OP 11
V11M162V01 M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas OB 6
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200603 Química física III OB 21
V11G200V01 G200702 Química de materiais OB 20
V11M162V01 M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas OB 6
V11M162V01 M162122 Propiedades de Materiais OP 11
V10G060V01 G060304 Oceanografía química I OB 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M162V01 M162122 Propiedades de Materiais OP 11
V11M162V01 M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas OB 6
V11M147V01 M147119 Propiedades de Materiais OP 10
V11G200V01 G200702 Química de materiais OB 20
V11G200V01 G200603 Química física III OB 25
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M147V01 M147119 Propiedades de Materiais OP 10
V11G200V01 G200702 Química de materiais OB 20
V11G200V01 G200403 Química física II OB 46

  2022/2023

  Desenvolvemento de novos materiais sostibles bio-inspirados para fotónica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fabricación de nanocápsulas plasmónicas para biocatálisis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Desenvolvemento dun ensaio de fluxo lateral para a detección e cuantificación do virus Influenza A - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ensamblados biomiméticos de nanopartículas sobre sustratos inspirados nos cristais fotónicos intracelulais da alga Cystoseira tamariscifolia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Fabricación dun sensor de microfluidica para a detección da variación de pH por espectroscopia SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Nanopartículas híbridas metal-agregado J para a detección mediante SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Nanocápsulas plasmónicas de Pd: síntese, caracterización e aplicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento de ensamblaxes reversibles de nanopartículas plasmónicas mediados por proteínas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Síntese de sistemas híbridos nanopartícula-supermoléculas con propiedades ópticas especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Síntese e caracterización de nanopartículas híbridas de sílice e agregados moleculares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Preparación e caracterización de nanopartículas híbridas metal-supermolécula con propiedades ópticas especiais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Bioconxugación de nanopartículas plasmónicas para bioaplicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Síntese de nanocápsulas mesoporosas híbridas de Au@SiO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Fabricación de nanopartículas plasmónicas codificadas con moléculas activas en Raman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Nanocilindros de ouro: síntese e control das súas propiedades ópticas en films poliméricos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Detección colorimétrica de catións baseada na agregación selectiva de nanopartículas metálicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007