Javier Pérez Guerra

Catedrático/a de universidade

Curriculum Vitae

Read more

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 0.0
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 24
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 52
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 52
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 0.0
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 12
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 37
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 0.0
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 0.0
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 24
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180402 Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OB 40
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 0.0
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 44
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 52
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 6
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 6
V01M121V01 M121202 Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa OP 11
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01G180V01 G180105 Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés FB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 6
V01M121V01 M121202 Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa OP 12
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  Alternancia do dativo: un estudo de corpus de producións nativas e non nativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Lástima que a semi-insubordinación (SIS) sexa tan difícil de extraer dos corpus: un estudo piloto de SIS en inglés británico contemporáneo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Non hai educación sen falar das emocións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun proxecto innovador orientado ao alumnado TEA mediante o uso das TIC. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto dos métodos de ensino innovadores na implicación e motivación do alumnado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha Intervención na Aula Baseada en Gamificación Colaborativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Innovación na aula de inglés. Mulleres empoderadas na historia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Innovación docente: Inglés en Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O rap na aula de inglés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Semi-insubordinación adxectiva finita: Un estudo baseado en corpus en inglés contemporáneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Concurso: le passé des mots - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Hacking Sexism. A perspectiva de xénero na aula de inglés: proposta de gamificación simplificada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O enfoque plurilingüe: unha proposta para a súa aplicación na materia de Inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O ensino da pronuncia do inglés como L2: unha proposta para 4º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As construcións fragmentarias como indicadores de coloquialización en inglés contemporáneo escrito - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Virtualización dunha unidade didáctica: proposta para xaponés básico A.2.1. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Pasivización e relativización como estratexias de coloquialización en inglés oral contemporáneo: Un estudo baseado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Unha proposta de ensino dunha lingua estranxeira nun contexto de diversidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  DAT: Detección e anotación computacional de ‘temas’ sistémico-funcionales en corpus de lingua inglesa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A ensinanza dunha lingua estranxeira a estudantes con deficiencia visual ou cegueira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Obradoiro de contextualización para o alumnado de español lingua estranxeira nivel A2 da EOI- Os murais de Vigo: achegando a cidade ao alumnado estranxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Pen Pals: unha proposta de proxecto interdisciplinario baseado na comunicación escrita entre nacións celtas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso das novas tecnoloxías na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Factores lingüísticos e culturais na aprendizaxe de linguas estranxeiras: mobilidade e contacto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As seccións bilingües no Conservatorio Superior de Música de Vigo: unha proposta de mellora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Conditionals & Technology - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sobre o uso do complementante ''que'' en inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fragmentos no inglés actual: un estudo baseado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Cooptation' no inglés contemporáneo: un estudo basado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise dos temas na lingüística sistémica funcional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Correlación temática e sintáctica entre os xéneros textuais: unha perspectiva sistémico-funcional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Pedagoxía teatral: unha proposta de implementación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dificultades específicas da apredizaxe: Actividades de writing dirixidas ao alumnado de 4º de ESO con dislexia (aula de inglés) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Da teoría a práctica: proposta de innovación docente a través das TIC na aula de idiomas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun proxecto colaborativo empregando Wikipedia na aprendizaxe de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Gamificación: aplicacións para introducir videoxogos na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo baseado en corpus sobre gonna en xornais e revistas británicos e americanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Literatura e cine na ensinanza da lingua inglesa para estudiantes de 1º de Bacharelato. Romeo e Xulieta: William Shakespeare e Baz Luhrmann - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Por unha educación inclusiva: proposta de programación docente dirixida a alumnado coa síndrome de Asperger na ensinanza de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta didáctica para Educación non presencial postobrigatoria e/ou complementaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A subtitulación como método de aprendizaxe de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Sobre that no inglés actual: literatura e datos da man - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dificultades na produccion do ingles por parte dos falantes de español coma primeira lingua - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  He's like, "I finished my degree!". A study on the english quotative system - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Sobre that no inglés actual: literatura e datos da man - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Insubordinación en frases con if you want - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007