Javier de Vicente Remesal

Catedrático/a de universidade

Department

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 41
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 100
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 41
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 87
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 42
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 78
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 36
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 98
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 184
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 37
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 11
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 33
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 10
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 10
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 86
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 41
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308010V01 308010301 Dereito penal II TR
308010V01 308010406 Practicum I TR
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 16
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 10
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 102
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 10
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
308010V01 308010406 Practicum I TR
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 20
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 139
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 17
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 143
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 164
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 9
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 17
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
P04G090V01 G090903 Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado público OP 8
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
394010V01 394010127 Dereito policial OB
394010V01 394010227 Policía científica OB
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 14
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 14
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 4

2018/2019

¿Hacía dónde camina el Derecho Penal de Menores? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Falta de provocación suficiente por parte do defensor na lexítima defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Onde vai a lei penal xuvenil? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Los modelos de justicia restaurativa su aplicación en el Derecho penal de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

La alteración de la percepción como eximente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"La Justicia Reparadora o Restaurativa y su aplicación en el Derecho Penal de menores español: especial referencia a la Mediación" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cara onde avanza o Dereito Penal de Menores? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
a dcotrina xurisprudencial sobre a circunstancia dealteracion grave da conciencia dende o nacementoou a infancia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O trastorno mental transitorio Especial referencia ao seu tratamento xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O requisito na lexítima defensa, da 'falla de provocación suficiente polo defensor' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio lexítimo da profesión médica como causa de atipicidade o de xustificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anomalía ou alteración psíquica non transitoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O erro de prohibición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio lexítimo da profesión médica como causa de atipicidade o de xustificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007