José Antonio Alonso Rodríguez

Profesor/a titular de escola univer.

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G291V01 G291410 Deseño asistido por ordenador OP 12
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 12
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 14
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 0.0
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 26
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 15
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 24
V02G031V01 G031404 Redacción e execución de proxectos OB 33
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 50
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 14
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 14
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 36
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 6
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 2
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 20
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 43
V02G031V01 G031404 Redacción e execución de proxectos OB 46
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 50
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 48
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 24
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 52
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 28
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 24
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 36
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 66
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 18
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 23
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 18
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 54
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 74.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 122.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 68.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 13.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 26.00

  2022/2023

  Deseño dunha planta móbil de procesamento de pellets - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, dimensionado e distribución en planta e almacén dunha fabrica de produtos plásticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Segmentación e clasificación de obxectos en nubes de puntos interiores a partir de técnicas de Machine Learning. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema ERP nunha empresa fabricante de iluminación exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xemelo dixital da línea de procesado e envasado de empresa conservera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reenxeñería e adaptación dunha nave industrial para unha planta panificadora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de comercialización dunha empresa conserveira aresá gourmet galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Xestión da creación dun ERP e app para os operarios e deseño dun almacén de roupa e EPIs - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación de paneis fotovoltaicos e aumento da capacidade de produción dunha industria farmacéutica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de enerxía solar térmica de ACS e chan radiante para o seu uso nunha vivenda de 2 plantas e 168.2 m2. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de fabricación de salpicaderos de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño dunha nave industrial para o sistema loxístico para a venda de electrodomésticos de gama branca a través de internet. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de fabricación de salpicaderos de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo da instalación eléctrica para un buque multipropósito de 44 m - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo organizativo do proceso documental do departamento loxístico dunha empresa de compravenda de alimentación internacional. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e optimización da producción e da xestión dun almacén de produto intermedio na industria da embalaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de luminarias urbanas autosuficientes no paseo de Samil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación dunha liña de produto gourmet nunha planta de fabricación de conservas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programación de bootloader para carga de programas en microcontroladores para automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Reacondicionamento de nave industrial para planta de helicicultura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Planificación de rutas e deseño de almacén dunha lavandería no sur de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xestión de persoal e documentación nunha empresa do sector automovilístico de proxección internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de unha fábrica de pellets na provincia de Pontevedra aplicando metodoloxías de optimización industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionado e distribución en planta dun serradoiro de madeira, no sur de Lugo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001: 2015, nunha oficina técnica' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adecuación e distribución en planta dunha nave industrial para fábrica de camisas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais dunha empresa adicada á extracción e comercialización de granito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Localización e distribución en planta dunha lavandería industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo de 8kW en Antofagasta, Chile. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Proxecto de ubicación, distribución en planta e acondicionamento para unha industria dedicada á producción de taboleiros para automóviles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño de cadro eléctrico en buque. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  instalación eléctrica dunha nave industrial destinada ó envasado de bebidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica dunha nave adicada o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dunha industria de carpintaría de madeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e dimensionado dunha instalación eléctrica dun edificio destinado a vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dun edificio de vivendas con 8 plantas, 24 vivendas, establecementos comerciais e 2 sotos de garaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007