José Antonio González Prieto

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381401 Fundamentos de automática OB 110
P52G382V01 G382205 Fundamentos de electrotecnia OB 76
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381205 Fundamentos de electrotecnia OB 58
P52G381V01 G381401 Fundamentos de automática OB 137
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381205 Fundamentos de electrotecnia OB 84
P52G381V01 G381401 Fundamentos de automática OB 99
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381401 Fundamentos de automática OB 116
P52G381V01 G381205 Fundamentos de electrotecnia OB 58
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381401 Fundamentos de automática OB 104
P52G381V01 G381205 Fundamentos de electrotecnia OB 58

  2022/2023

  Aplicación de técnicas de aprendizaxe profunda á localización e seguimento de obxectos en contornas marítimas empregando cámaras de vídeo portátiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de técnicas de aprendizaxe profundo á localización e seguimento de obxectos flotantes empregando drons con cámara - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema de control de flotabilidad para un planeador submarino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Desenvolvemento dunha ferramenta de análise e deseño de sistemas de control de balance de buques mediante aletas móbiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de simulación e avaliación de maniobras compatible coa regulación COLREG en escenarios con múltiples barcos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Desenvolvemento dunha plataforma para a simulación, análise e xestión de mensaxes de incidencias asociados a escenarios CBRN virtuais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación dunha rede de sensores inalámbricos distribuídos de baixo custo para a análise das propiedades dinámicas en 3 dimensións de barcos en posicións estacionarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación dunha rede de sensores inalámbricos distribuídos de baixo custo para estimar o posicionamento de obxectos en 3 dimensións mediante o uso de sinais de Ultrasón - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e documentación dos requirimentos funcionais e estruturais para o desarrollo dunha aplicación da xestión académica do Centro Universitario da Defensa (CUD) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Deseño e validación no entorno CarSim © dun sistema de control non lineal adaptativo para suspensións activas en vehículos de transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  modelado e control de sistemas de freada en ABS con CarSim - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño, implementación e validación dunha rede distribuida de sensores de baixo coste para aplicacións en dinámica vehicular e sistemas de navegación de vehículos terrestres. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007