José Durany Castrillo

Catedrático/a de universidade

Curriculum Vitae

Read more

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 46
V05M135V01 M135223 Turbulencia OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135227 Técnicas de modelado reducido OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 10
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135106 Optimización e Control OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 46
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135106 Optimización e Control OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135227 Técnicas de modelado reducido OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 10
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135106 Optimización e Control OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135205 Modelos Matemáticos en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135227 Técnicas de modelado reducido OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 22
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 46
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135227 Técnicas de modelado reducido OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 30
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135106 Optimización e Control OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135205 Modelos Matemáticos en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 48
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135205 Modelos Matemáticos en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135209 MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135223 Turbulencia OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 32
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135106 Optimización e Control OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135209 MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135223 Turbulencia OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 14
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 48
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 21
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135209 MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135223 Turbulencia OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 14
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 48
V05M025V01 M025101 Modelos Matemáticos en Mecánica de Medios Continuos OB 0.0
V05M025V01 M025102 Modelos Matemáticos en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M025V01 M025103 Modelos Matemáticos en Electromagnetismo e Óptica OP 0.0
V05M025V01 M025104 Modelos Matemáticos en Ciencias Medioambientais OP 0.0
V05M025V01 M025105 Ecuacións en Derivadas Parciais I OB 0.0
V05M025V01 M025106 Ecuacións en Derivadas Parciais II OP 0.0
V05M025V01 M025107 Métodos Numéricos I OB 0.0
V05M025V01 M025108 Elementos Finitos I OB 0.0
V05M025V01 M025109 Métodos Numéricos II OP 0.0
V05M025V01 M025110 Diferencias Finitas OP 0.0
V05M025V01 M025111 Volumes Finitos OP 0.0
V05M025V01 M025112 Métodos Numéricos para Ecuacións Diferenciais Ordinarias OP 0.0
V05M025V01 M025113 Linguaxes e Contornos de Programación I OB 0.0
V05M025V01 M025114 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 0.0
V05M025V01 M025115 Metodoloxía de Proxectos OB 0.0
V05M025V01 M025116 Enxeñaría de Software OB 0.0
V05M025V01 M025117 Taller de Problemas Industriais OB 0.0
V05M025V01 M025201 Modelos Matemáticos en Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M025V01 M025202 Modelos Matemáticos en Acústica OP 0.0
V05M025V01 M025203 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M025V01 M025204 Control e Optimización de Sistemas OP 0.0
V05M025V01 M025205 Elementos Finitos II OP 0.0
V05M025V01 M025206 Métodos Numéricos en Optimización OP 0.0
V05M025V01 M025207 Elementos de Contorno OP 0.0
V05M025V01 M025208 Linguaxes e Contornos de Programación II OP 0.0
V05M025V01 M025209 Cálculo Paralelo OP 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 21
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M025V01 M025210 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M025V01 M025211 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M025V01 M025212 Software Profesional en Fluídos OP 0.0
V05M025V01 M025213 Software Profesional en Sólidos OP 0.0
V05M025V01 M025214 Software Profesional en Electromagnetismo e Óptica OP 0.0
V05M025V01 M025215 Software Profesional en Acústica OP 0.0
V05M025V01 M025216 Software Profesional en Medio Ambiente OP 0.0
V05M025V01 M025217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M025V01 M025218 Proxecto de Máster OB 0.0
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135220 Métodos de Elementos de Contorno OP 0.0
V05M135V01 M135221 Redes de Computadores e Computación Distribuída OP 0.0
V05M135V01 M135222 Combustión OP 0.0
V05M135V01 M135223 Turbulencia OP 0.0
V05M135V01 M135224 Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes OP 0.0
V05M135V01 M135225 Deseño Óptimo Multidisciplinar OP 0.0
V05M135V01 M135226 Modelización en Biomedicina OP 0.0
V05M135V01 M135301 Traballo Fin de Máster OB 16
V05M135V01 M135203 Electromagnetismo e Óptica OP 0.0
V05M135V01 M135204 Acústica OP 0.0
V05M135V01 M135206 Modelos Matemáticos en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135207 Método de Perturbacións OP 0.0
V05M135V01 M135209 MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS OP 0.0
V05M135V01 M135211 Análise Variacional de Ecuación en Derivadas Parciais OP 0.0
V05M135V01 M135212 Software Profesional en Mecánica de Fluídos OP 0.0
V05M135V01 M135217 Software Profesional en Finanzas OP 0.0
V05M135V01 M135218 Ampliación de Elementos Finitos OP 0.0
V05M135V01 M135219 Ampliación de Volumes Finitos OP 0.0
V12G320V01 G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais FB 18
V05M135V01 M135114 Arquitectura de Computadores e Sistemas Operativos OP 0.0
V05M135V01 M135115 Transformada Wavelet Aplicada á Enxeñaría OP 0.0
V05M135V01 M135202 Mecánica de Sólidos OP 0.0
V05M135V01 M135101 Métodos Numéricos e Programación OB 0.0
V05M135V01 M135102 Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135103 Ecuacións en Derivadas Parciais OB 24
V05M135V01 M135105 Mecánica de Medios Continuos OP 0.0
V05M135V01 M135107 Estabilidade de Sistemas Físicos OP 0.0
V05M135V01 M135109 Métodos Numéricos Estocásticos OP 0.0
V05M135V01 M135110 Cálculo Científico Avanzado con MATLAB OP 0.0
V05M135V01 M135111 Métodos Numéricos para Grandes Sistemas de ecuacións OP 0.0
V05M135V01 M135112 Programación en C++ OP 0.0
V05M135V01 M135113 Cálculo Paralelo OP 0.0

  Face-to-face mentoring fixed schedule

  Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:

  Weekday
  Martes
  Range of hours
  11:00 - 14:00
  Place
  Despacho D215 Depto Matemática Aplicada II, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Quarter
  2º Cuatrimestre (2023/2024)
  Weekday
  Martes
  Range of hours
  11:00 - 14:00
  Place
  D215, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Quarter
  1º Cuatrimestre (2023/2024)
  Weekday
  Mércores
  Range of hours
  10:00 - 11:00
  Place
  Despacho D215 Depto. Matemática Aplicada II, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Quarter
  2º Cuatrimestre (2023/2024)
  Weekday
  Mércores
  Range of hours
  12:00 - 14:00
  Place
  D215, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Quarter
  1º Cuatrimestre (2023/2024)
  Weekday
  Venres
  Range of hours
  10:00 - 11:00
  Place
  Despacho D215 Depto. Matemática Aplicada II, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Quarter
  2º Cuatrimestre (2023/2024)

  2021/2022

  Optimización do posicionamento dunha constelación de cámaras para a detección de incendios forestais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Modelado, simulación, optimización e control de procesos e bioprocesos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Caracterización da Observabilidade e Identificabilidade Estructural no Modelado de Sistemas Dinámicos de Forma Computacional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño aerodinámico e simulación numérica de hélices para UAV - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Optimización da señal dixital dunha cámara termográfica LWIR sen sistema de refrixeración. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007