José Fernando Manzanedo García

Profesor/a titular de universidade

Teaching

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 20
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 6
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 36
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 29
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 20
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110532 Electrificación e tracción eléctrica de minas OP 0.0
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 0.0
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 0.0
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 69
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 74
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141319 Centrais Eléctricas OP 36
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 30
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 69
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 0.0
309110V01 309110532 Electrificación e tracción eléctrica de minas OP 0.0
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 0.0
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 0.0
309110V01 309110532 Electrificación e tracción eléctrica de minas OP 0.0
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 0.0
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 0.0
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 69
V12G320V01 G320503 Instalacións eléctricas I OB 9
V12G320V01 G320602 Instalacións eléctricas II OB 9
V12G320V01 G320912 Electrificación e tracción eléctrica OP 51
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 101
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320702 Centrais eléctricas OB 51
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 45
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 0.0
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 57
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 105
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 65
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 40
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 105
312410V01 312410624 Xeración eléctrica non convencional OP 0.0
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 8
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 105
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 75
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 15
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 8
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 35
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 75
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 60
312410V01 312410624 Xeración eléctrica non convencional OP 20
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 8
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 10
312110V01 312110613 Centrais eléctricas OP 0.0
309110V01 309110414 Xeración eléctrica OP 0.0
309110V01 309110518 Recursos enerxéticos complementarios OP 0.0

2019/2020

Proposta de aproveitamento da enerxía de freado ferroviario mediante sistemas de almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Deseño e dimensionado de unha nova instalación de suministro tanto de auga quente sanitaria como de electricidade nun complexo deportivo municipal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estudo da electrificación e deseño das subestacións no tramo de vía férrea Monforte-Lugo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación fotovoltaica para un sistema de bombeo a un depósito de auga contraincendios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación fotovoltaica para unha granxa avicola aislada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de electrificación do tramo de vía férrea Pontevedra - Marín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha minicentral hidroeléctrica para o encoro de Portodemouros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproveitamento do encoro de Vilasouto (O incio-Lugo) para a instalación dunha minicentral hidroeélctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de eficiencia enerxética nunha planta industrial do sector da madeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Estudo de electrificación do tramo de vía férrea Lugo-A Coruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Software de simulación eléctrica no pendolado de catenarias ferroviarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Subestación eléctrica de tracción para a liña de alta velocidade Ourense-Monforte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007