José Manuel González Pazos

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39

  2022/2023

  Dor cervical, uso prolongado de pantallas e actividade física en estudantes de Formación Profesional de familia Sanitaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Gamificación Educativa: Experiencia na aplicación da gamificación no 1º curso do Ciclo Medio de Farmacia e Parafarmacia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A influencia do uso das novas TIC na FP sanitaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Perfil e grao de satisfacción do alumnado de formación profesional de grao superior en Laboratorio Químico e Biomédico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Erasmus+ en FP CIFP Paseo das Pontes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desprestixio da FP Superior: liñas estratéxicas para a súa revalorización en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Expectativas laborais do alumnado de formación profesional do IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A telecomunicación do departamento de orientación nos centros de formación profesional durante a crise sanitaria de COVID-19 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendizaxe baseado en proxectos como motivación para os alumnos do FP de Organización e Procesos de mantemento de vehículos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Formacion do profesorado de FP en NEAE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da inserción laboral do alumnado de formación profesional que rematou os seus estudos no curso 2019-2020 no CIFP Valentín Paz Andrade con respecto ao estudo da Xunta de Galicia do curso 2015-2016. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Influencia dos hábitos de xogo e das tecnoloxías da comunicación no rendemento escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Traxectoria da fp dual en españa dende a súa implantación e perspectivas de futuro: unha análise empírica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Valoración da aprendizaxe na elaboración do currículum vitae dentro do módulo de FOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Adaptación dun Currículo de Formación Profesional aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O seguemento da iniciativa "Aprendemos en Casa" polo estudantado de secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción e satisfacción do alumnado nun caso real de plurilingüismo en Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A FORMACIÓN PROFESIONAL NO MERCADO DE TRABALLO: Análise da empregabilidade das persoas tituladas entre os cursos 2003/04 e2015/16 en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do índice de matriculación en formación profesional a distancia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación da actividade axuste xeométrico dunha plantilla de control por encasquillado nun ciclo formativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Valoración da actuación do alumnado de fp do Ies A Guía (Vigo) e o Ies Ribeira do Louro (O Porriño), en situacións de emerxencia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A empatía na industria do turismo; na formación e no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A actualidade da avaliación da propia práctica docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os proxectos colaborativos como método de inclusión na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da motivación do alumnado de Formación Profesional no sector turístico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  SVB e uso do DEA dentro do contido de primeiros auxilios impartido polo profesorado de FOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pasado, presente e futuro na familia de edificación e obra civil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Inserción laboral na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Importancia da educación en valores en FP Básica e C.M. Situación nun CIFP determinado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desigualdades de xénero e coeducación na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coñecementos sobre saúde dos alumnos do CIFP A Carballeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Acceso a ensinanzas universitarias como factor motivacional nos alumnos/as de formación profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Inserción Laboral na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise das tarefas do xefe de departamento nun Centro Integrado de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Formación Profesional para o Emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da oferta formativa en FP regrada e FP para o emprego para a adquisición das cualificacións profesionais propias do sector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Acreditación de competencias FP: análise prazas ofertadas /solicitudes 2011-2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Integración e satisfacción utilizando metodoloxía de Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP) no módulo formativo de Informática Industrial do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Riscos asociados ós procesos de ensinanza e aprendizaxe na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007