Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

María Isabel Diéguez Castrillón

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 33
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 36
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 25
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 44
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 20
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23
O04M097V01 M097202 Turismo de Natureza e Ecoturismo OB 1
O04M157V01 M157209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.0
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 17
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 44
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 68
O04M006V01 M006209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23.00
O04M097V01 M097202 Turismo de Natureza e Ecoturismo OB 1.00
O04M157V01 M157209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 31
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182.00
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 20.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23.00
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 25
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182.00
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 68
O04M006V01 M006209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 20.00
O04M097V01 M097202 Turismo de Natureza e Ecoturismo OB 1.00
O04M157V01 M157209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 68
O04M097V01 M097202 Turismo de Natureza e Ecoturismo OB 1.00
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23.00
O04M006V01 M006209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
O04M006V01 M006101 Sistema de Diagnóstico Estratéxico e Xestión do Coñecemento OB 0.00
O04M157V01 M157209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 1.00
O04M157V01 M157201 Sistema de Diagnóstico Estratéxico e Xestión do Coñecemento OB 0.00
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 24.00
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 177.00
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 20.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 20.00
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 182.00
O04G240V01 G240305 Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 90.00
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 25.00
O04M006V01 M006101 Sistema de Diagnóstico Estratéxico e Xestión do Coñecemento OB 0.00
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 23.00
O04M006V01 M006209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 204
V03M134V01 M134108 Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna OB 20.00
O04M006V01 M006209 Xestión dos Recursos Humanos para a Innovación e a Mellora Continua OB 0.00
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 28.00
O04M006V01 M006101 Sistema de Diagnóstico Estratéxico e Xestión do Coñecemento OB 0.00

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2020/2021

  Igualdade no sector hosteleiro: unha aproximación a través dos plans de igualdade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión de conflitos laborais: Achegamento á realidade de Galicia e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Prevención de riscos laborais nunha empresa de cultivo de mexillón en batea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2019/2020

  Deseño dun sistema información e xestión de RRHH: Avaliación de desempeño 360º - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A profesionalización no sector turístico: o caso dos aloxamentos de turismo rural no concello da Veiga - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Responsabilidade social corporativa interna: O caso de ABANCA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Planificación estratéxica en áreas turísticas rurais do cantón de Loja" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión de recursos humanos e expatriación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Prevención de riscos laborais: O caso de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O outplacement en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2018/2019

  Unha aproximación á realidade da flexibilidade laboral en España e Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Unha aproximación á realidade da formación nas empresas españolas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Xestión por competetencias en Bioética e Atención Primaria. O caso da unidade de Atención Primaria de Celanova. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Prácticas de xestión de recursos humanos: Diagnóstico e propostas de mellora na empresa Montelnor S.C.G. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estrés académico en estudantes da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Optimización da xestión empresarial mediante a aplicación do Cadro de Mando Integral en Edesdev S.L.U. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Flexiworking no Banco Santander - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha estratexia de Employer Branding para o CiTIUS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Burnout no PDI da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proceso de contratación do persoal en ADER. Propostas de mellora. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ethnotourism e Propiedades Planta fitoquímicos Máis usado en Medicina no Antigo Chiguilpe Provincia de Santo Domingo-Ecuador Cidade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Igualdade de xénero no sector bancario español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación de modelo Lean Canvas a produto Walking Rollers - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise ergonómica de postos de traballo da empresa Estévez Pateiro SL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Turismo experiencial: unha aproximación cinematográfica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Responsabilidade social corporativa interna no sector bancario español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análises de postos de traballo no sector da pizarra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Engagement no Persoal Docente e Investigador da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Responsabilidade Social Corporativa Interna do Sector Turístico en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Igualdade e xénero na empresa: Plan de Igualdade dunha empresa do sector da lousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Outsourcing de Recursos Humanos en Galicia. Empresas de Traballo Temporal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Employer Branding - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Turismo e xénero: a situación da muller en España e Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007