María Rosa Pérez Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Department

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01G430V01 G430707 Asesoría lingüística e textos multimodais en español OP 52
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 0.0
V01G181V01 G181108 Lingua: Comunicación escrita e oral en español FB 60
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 0.0
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 0.0
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 0.0
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01G181V01 G181108 Lingua: Comunicación escrita e oral en español FB 86
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 0.0
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 0.0
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 0.0
V01G400V01 G400917 Gramática do español OP 18
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 0.0
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 120
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 72
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 120
V01G400V01 G400917 Gramática do español OP 72
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VGF G230202 Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español FB 23
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 59
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 120
V02M066V10 M066235 Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria OB 1
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01G160V01 G160305 Comunicación oral e escrita: Español II OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 120
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2023/2024) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.

  2022/2023

  O uso do dicionario e a linguaxe inclusiva nas aulas de secundaria con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Proposta didática para o ensino de sintaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso dos xogos no proceso de ensinanza-aprendizaxe da Lingua Galega e Literatura na Educación Secundaria Obrigatoria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unidade Didáctica: Xéneros Literarios a través da prática e o xogo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso de abreviaturas nas redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A "moda" dos estranxeirismos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de prexuízos e desinformacións lingüísticas en libros de texto de Bacharelato de McGraw Hill - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A análise literaria mediante os novos formatos: A implementación da novela gráfica para comentario de texto na ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A compartimentación das disciplinas lingüísticas na ensinanza secundaria: Unha análise de libros de texto de Lingua castelá e Literatura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  O uso da lingua no chat - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención para a adquisición da competencia escrita nun aula de lingua castelá de 4º de secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O audiolibro como recurso didáctico para fomentar a lectura e potenciar a comprensión lectora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Materiais e métodos de ensinanza de español para alumnado extranxeiro no Ensino Secundario Obligatorio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do tratamento didáctico do material literario en dous manuais de Lingua Galega e Literatura de 2º de Bacharelato (LOMCE) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  A visión da cultura dos países de fala hispana a través dos personaxes que se citan en catro manuais de ELE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  As subordinadas adxectivas, entre a norma e o uso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación e proposta de mellora da CCO en alumnos de 2º ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As lecturas canónicas e non canónicas en relación coa creación de hábitos lectores. Estudo de caso do alumnado de 4º da eso do I.E.S. Sánchez Cantón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A conflitividade nas aulas de Secundaria. A situación no IES Carlos Casares de Viana do Bolo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A oralidade e os diferentes recursos e actividades propostos para desenvolvela: análise comparativa dos libros de texto de castelán e galego de diferentes editoriais do cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 139...
  Educación en valores: a igualdade como tema transversal no temario de literatura española de primeiro de bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  El Quijote. Propuesta didáctica para 1º de Bachillerato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Os hábitos de lectura nas aulas de secundaria. O caso do I.E.S. Ribeira do Louro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os obradoiros literarios: a práctica da lectura e da escritura creativa nas aulas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Educación en valores: as agresións sexuais na adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A presenza dos valores na aula: Proposta de mellora para o programa de Lingua Castelá e Literatura de 1º de Bacharelato do I.E.S. de Rodeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  O español oral e escrito. Whatsapp e e nova era da escritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Director/a en Lingua española ( Since 24/02/2023 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Since 29/06/2018 )