Miguel Enrique Rodríguez Méndez

Catedrático/a de universidade

Department

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 100
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 8
V06M101V03 M101101 Economía Internacional OB 18
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 0.0
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020904 Réxime fiscal da empresa II OP 14
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 85
O04G020V01 G020504 Réxime fiscal da empresa I OB 54
V06M101V03 M101101 Economía Internacional OB 18
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 4
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 12
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 12
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 4
V06M101V03 M101101 Economía Internacional OB 18
O04G240V01 G240601 Fiscalidade de empresas turísticas OB 45
O04G020V01 G020504 Réxime fiscal da empresa I OB 54
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240601 Fiscalidade de empresas turísticas OB 12
O04G020V01 G020904 Réxime fiscal da empresa II OP 27
O04G020V01 G020504 Réxime fiscal da empresa I OB 78
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 0.0
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 8
V06M101V03 M101101 Economía Internacional OB 24
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M101V02 M101101 Economía Internacional OB 28
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 6
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 12
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 60
O04G240V01 G240601 Fiscalidade de empresas turísticas OB 57
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 38
V04M167V01 M167202 Evaluación Ambiental e Económica OB 8
V06M101V01 M101101 Economía Internacional OB 28
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 12
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M101V01 M101101 Economía Internacional OB 32
V03M169V01 M169204 Empresa e Cambio Climático OB 8
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 35
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115105 Economía Enerxética e Medioambiental OB 20
V06M101V01 M101101 Economía Internacional OB 32
O04G020V01 G020201 Economía: Economía española e mundial FB 46

  2022/2023

  As comunidades enerxéticas: retos e oportunidades para o sistema enerxético - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto do Fast Fashion e novas alternativas sostibles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Transparencia na industria textil: creación dun Índice para a avaliación da Transparencia en Moda (IATM) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Análise de Valorización de Residuos na Industria de Tratamento da Macadamia tras a Granxa. Caso de Estudo: Macadamias Direct - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de compostaxe comunitaria e descentralizada para os biorresiduos das cafeterías e comedores do Campus Universitario de Vigo (As Lagoas-Marcosende) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Métricas de Circularidade Empresarial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Redución do refugallo alimentario como parte da economía circular, a súa relación co benestar e sustentabilidade. A educación ambiental como chave para a solución deste problema - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Xestión de residuos orgánicos na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A situación dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en España - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel dos SIXR de envases na economía circular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Estudo de sustentabilidade dos centros educativos do municipio de Nigrán no marco da Axenda 2030 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise da economía circular e a súa situación en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consecuencias da crisis económica de 2008 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Guerra Comercial entre China e Estados Unidos: Inicios, efectos na economía estadounidense e futuro das relacións comerciais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Información Non Financeira: os reportes de sustentabilidade de empresas internacionais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  As implicacións na recente internacionalización das cadeas de valor industriais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  China, a fábrica do mundo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión do discurso: Auga e Eficiencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Obxectivos de desenvolvemento sostible no sector dos residuos de aparatos eléctricos e electrónicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha análise dos mercados laborais europeos seleccionados cun enfoque no desempeño do mercado laboral nativo e inmigrante nos anos 2006-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A globalización, as cadeas globais de valor e o seu impacto na economía mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O papel dos puntos limpos na mellora da xestión dos RAEE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As cadeas de valor globais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adhesión de España ás comunidades europeas: principais efectos sobre o comercio exterior español e o investimento (1986 – 1996). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Economía circular no contexto hispano-europeo: Perspectivas comparado e análise - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto da crecente robotización nas actividades económicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Impacto económico dos Tratados de libre comercio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O impacto da crise económica a través do imposto sobre a renda das persoas físicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O impacto das políticas enerxéticas e ambientais na produción de enerxía eólica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da sostibilidade ambiental das actividades turísticas da hostelería e restauración - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise Custe-Beneficio dunha instalación térmica de biomasa frente a unha convencional de combustibles fósiles nunha instalación industrial situada no entorno rural. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Revisión de Estudos de Predicción da Demanda Turística Internacional a España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  O impacto das políticas enerxéticas e ambientais na produción de enerxía eólica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As subvencións das liñas aéreas en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O Boom Inmobiliario Español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evolución das emisións de CO2 na Unión Europea e os seus factores explicativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As subvencións das liñas aéreas en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Eficiencia enerxética e productividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  O verdadeiro custo das subvencións ás compañías aéreas en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Factores que determinan o elevado prezo do petróleo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007