Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Natalia Caparrini Marín

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 7
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 24
V09G311V01 G311206 Xeoloxía: Xeoloxía FB 16
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 14
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 10
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 20
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 27
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 9
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 29
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 7.00
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 29.00
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 42.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V01 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 7.00
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 58.00
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 42.00
V09G310V01 G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia OP 0.00
V09G310V01 G310512 Prospección e avaliación de recursos OP 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110561 Xeofísica OP 0.00
309110V01 309110572 Hidroloxía e xeotermia OP 0.00
309110V01 309110536 Xeoquímica OP 0.00
O02M143V01 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 7.00
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 42.00
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 64.00
V09G310V01 G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia OP 0.00
V09G310V01 G310512 Prospección e avaliación de recursos OP 0.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V01 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 4.00
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 58.00
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 27.00
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 56.00
V09G310V01 G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia OP 0.00
V09G310V01 G310512 Prospección e avaliación de recursos OP 50.00
309110V01 309110572 Hidroloxía e xeotermia OP 0.00
309110V01 309110561 Xeofísica OP 0.00
309110V01 309110536 Xeoquímica OP 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros OB 27.00
V09M148V01 M148202 Enxeñaría da Auga OB 56.00
309110V01 309110307 Prospección e avaliación de recursos I TR 0.00
309110V01 309110536 Xeoquímica OP 0.00
309110V01 309110561 Xeofísica OP 0.00
309110V01 309110572 Hidroloxía e xeotermia OP 0.00
309110V01 309110313 Prospección e avaliación de recursos II TR 0.00
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 75.00
V09G310V01 G310512 Prospección e avaliación de recursos OP 0.00
V09G310V01 G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia OP 5.00
O02M143V01 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 4.00

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2016/2017

  Proxecto de climatización con bomba de calor xeotérmica para vivenda unifamiliar en Moaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización de aceite como contaminante en augas a partir de termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización de augas mediante a correlación de parametros físico-quimicos e termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de contaminantes de solo por ensaios convencionais e posibles correlacións coa sua emisividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e instalación de perforación para unha instalación con enerxía xeotérmica de moi baixa entalpía en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño de instalación xeotérmica con captador vertical para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización de variables dos métodos matemáticos de interpolación na cubicación de xacementos minerais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Membros designados polo Reitor (PDI-A) en Consello de Goberno ( Since 04/07/2018 )

  Membros designados polo Reitor (Vicerreitores/as) en Consello de Goberno ( Since 04/07/2018 )

  Vicerrector/a en Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudiantes e Extensión Universitaria ( Since 08/06/2018 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Since 06/05/2016 )