Natalia Torres Cadavid

Profesor/a axudante doutor/a

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081941 Dereito penal de empresa OP 2
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 35
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 53
V03G020V01 G020928 Dereito penal de empresa OP 50
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 100
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 106
V03G020V01 G020928 Dereito penal de empresa OP 35
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 39
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261205 Lexislación ambiental OB 8
O03G081V01 G081402 Dereito penal II OB 53
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 11
O03G081V01 G081924 Dereito penal e procesual de menores OP 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 41
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 32
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 18
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 46
V08G081V01 G081941 Dereito penal de empresa OP 11
V08G080V01 G080923 Dereito penal de empresa OP 0.0
V03G020V01 G020928 Dereito penal de empresa OP 38
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 15
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 70

  2020/2021

  O delito de tráfico de drogas en Galicia. Análise da xurisprudencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A prisión permanente revisable. Análise e valoración crítica da súa previsión legal e da súa aplicación 5 anos despois - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Abusos e agresións sexuais con múltiples suxeitos activos: a intimidación (ambiental) como elemento diferenciador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Os delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A criminalización da protesta social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A liberdade de expresión e os seus límites no Código Penal: a propósito da sentenza do "procés" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A reincidencia nos delitos contra a liberdade e indemnidade sexuais: aspectos problemáticos e xurisprudencia recente en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  O delito de incendios forestais no Código Penal español e na xurisprudencia das catro Audiencias Provinciais de Galicia (2012-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Responsabilidade penal, persoa xurídica, eximente, compliance, compliance officer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O delito de branqueo de capitais a través de Bitcoin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007