Pablo Eguía Oller

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 50
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 39
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 12
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 25
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 67
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 18
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 80
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 32
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 97
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M070V01 M070211 Análise Numérica de Sistemas Térmico-Fluído-Dinámicos mediante Analoxía Eléctrica: Problemas Directos e Inversos OP 24
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 118
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 15
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  Análise dos efectos das reformas no edificio da reitorado da U.P.V. desde a perspectiva económica, de confort, de demandas e impacto na pegada de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación de climatización e AQS mediante xeotermia para cámping en O Grove - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  “Desenvolvemento e programación dunha ferramenta para o cálculo e representación de estados termodinámicos en SageMath” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da eficiencia enerxética nunha explotación gandeira de vacuno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise tecno-económico de sistemas híbridos eólico-undimotriz - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética e propostas de mellora da eficiencia nun centro comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación de paneis solares fotovoltaicos e redución da pegada de carbono nun ecobarrio situado en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo económico e ambiental dunha instalación fotovoltaica nunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Cálculo, redución e compensación da pegada de carbono dunha explotación gandeira intensiva. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e programación dun sistema para a captura e dixitalización de cores empregando o sensor TCS34725 GY-33 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de datos, monitorización e cálculo de parámetros de eficiencia da Biblioteca da Facultade de Ciencias do Mar e Bioloxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e análise dunha instalación xeotérmica para climatización e ACS nunha vivenda plurifamilar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto de execución e simulación en MATLAB/Simulink dun aparcamento solar fotovoltaico de autoconsumo na Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da demanda de calefacción de diferentes tipoloxías construtivas en Galicia segundo o novo Código Técnico da Edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudio e desarrollo dun plan de mantemento a medida para un parque eólico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de sistemas de predición meteorolóxica para o estudo do funcionamento de bombas de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da estratificación do aire e medición con termografía para o estudo do confort térmico: aplicación á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Automatización e procesado de datos de estacións meteorolóxicas para xeración de arquivos climáticos. Aplicación a simulacions térmicas de edificios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Monitor intelixente de consumo eléctrico baseado en Arduino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Monitorización de cargas térmicas mediante placa de hardware libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Diseño e validación experimental dunha cociña mellorada en Nikki - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de infiltracións mediante a análise de índices de CO2 en vivendas históricas de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación do deseño e dimensionamento dun sistema de captación xeotérmico mediante bomba de calor nunha escola de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise ambiental dun edificio monumental en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría integral nunha industria de fabricación de plásticos galvanizado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ferramenta para o cálculo de cargas e demandas térmicas de vivendas unifamiliares. Exemplo e aplicación a instalación xeotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Simulación e dimensionamento dun campo de captación xeotérmica para unha gardería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema de baixo custo mediante Arduino para medidas de iluminación en alumado exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenrolo dun sistema de adquisición de consumos eléctricos mediante microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto para a instalación de AQS por enerxía solar térmica nunha vivenda unifamiliar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo e deseño do sistema de iluminación interior na Facultade de Psicoloxía da UCM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de optimización enerxética dunha empresa de frío industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de rendibilidade e eficiencia de instalacións térmicas en un edificio de vivendas aloxado en diferentes cidades de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudo e proxecto para a mellora do proceso de regasificación do GNL mediante software matemático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emprego do programa informático E.E.D. para o cálculo e análise dun campo de captación xeotérmica para a Escola de Enxeñaría de Minas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Certificación enerxética e analise de mellora dunha vivenda unifamiliar situada na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Calibración do modelo da biblioteca de Ciencias mediante software de simulación paramétrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio de implantación dunha central de coxeneración para conxunto de edificios de vivendas situado en Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Proxecto de Mellora da Eficiencia Enerxética, Confort e Sustentabilida do Insituto de Ensinanza Secundaria Illa de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Calificación e mellora da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación dunha instalación de calefacción por chan radiante e caldeira de biomasa en edificio residencial emprazado en Nigrán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise enerxético e acondicionamento de centro educativo mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo enerxético e análise de posible melloras na escola infantil calefactada con bomba de calor xeotérmica mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Director/a en Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos ( Since 23/10/2021 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Since 29/06/2018 )