Pablo Izquierdo Belmonte

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 59
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 69
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 10
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 69
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 65
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 40
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 12
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 21
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 21
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 45
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 12
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 105
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 9
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 1
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 45
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 14
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 87
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 9
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 14
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 54
V12G330V01 G330304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 18
V12G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 108
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 47
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380933 Sistema de análise, simulación e validación de datos OP 2
V12G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 18
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
309110V01 309110308 Fundamentos de máquinas OB 0.0
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
312510V01 312510303 Sistemas mecánicos TR 0.0

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

Arranged non-face-to-face mentoring

Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Análise, deseño e posta en marcha dunha plataforma de proba VRU autónoma para probas tipo EuroNCAP. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e optimización da produtividade dunha célula robotizada multitarefa mediante o redeseño dos seus compoñentes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do fenómeno de resonancia dun eixo en voladizo mediante análise numérica e comparativa experimental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Deseño do sistema de iluminación interior. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Sistema de climatización e confort térmico do usuario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Deseño, implementación e validación dun modelo de xeración de traxectorias óptimas para vehículos autónomos. - Traballo Fin de Máste...
Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Deseño dos compoñentes dun sistema de dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico segmento Premium. Deseño exterior, interior, y maqueta a escala xunto co deseño da estrutura. Modelado elementos aerodinámicos do vehículo, análise aerodinámico 2D elemento aerodinámico y diseño de ...
Predesenrrolo dun superdeportivo biplaza electrico dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Deseño e simulación do reforzo do Pilar A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predesenvolvemento dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Diseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Análisis de ensaios de validación e homologación da carrocería. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo: Deseño e implementación dunha aplicación que permita a interacción do usuario coa consola central mediante control xestual. - ...
Predesenvolvemento dun superdeportivo bipraza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Deseño das portas e do mecanismo de apertura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento Premium. Deseño dos diferentes sistemas de dinámica do vehículo. Package. Deseño e cálculo de sistemas de freada. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Dinámica do vehículo e sistemas de conexión á terra (G4). Análise dos elementos de dirección mediante o software de simulación CarSim. - Traballo Fin de Máster RD...
Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Dinámica do vehículo e sistemas de unión ao chan (G4). Estudo de comportamento dinámico para diferentes modos de condución co software CarSim. - Traballo Fin de Má...
Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico bipraza dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Torsión, flexión e análise modal da estrutura vehicular. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación do impacto do uso de mezclas hidróxeno/diésel en MCIA. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estandarización do deseño e delineación de cabestrantes de elevación para cargas e salvamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun banco de probas didáctico para a análise dunha caixa de cambios manual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e validación dun sistema modular de iluminación e identificación dun vehículo sobre un dispositivo anti empotramento optimizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha bobinadora para a fabricación de pastillas de guitarra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Estudo de regulamentos, deseño de equipamento e validación de ensaios relacionados coa normativa CEPE/ONU sobre homologación de vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun mecanismo para a introducción, suxeción e transporte seguro de motocicletas en ascensores de vivendas residenciais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun banco de ensaios para o estudo do comportamento do sistema de dirección dun vehículo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise xeométrica de modelos de boia para detección da ondada e optimización do deseño mediante simulación con AQWA e ensaios a escala en tanque de ondas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da influenza do diseño da boia e o tren de fondeo na medida da oleaxe e validación mediante simulacions FEM e ensaios no tanque de olas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, cálculo e validación FEM dunha estrutura tubular para un vehículo de competición para a categoría R4 de rally. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Grúa mariña monobrazo sobre prataforma eólica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e validación mediante elementos finitos do deseño da estructura soporte dunha grúa de cuberta para o cumprimento das regras de aprobación dunha Sociedade de Clasificación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo comparativo de metodoloxías para a estimación de oleaxe mediante simulacións FEM e ensaios en tanque de ondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, análise e validación dos actuadores hidráulicos dun brazo robot submarino mediante simulación FEM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo dun banco de ensaios para a análise dun sistema de freos de disco. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento de un sistema de post-extrusión de polímeros, empregado para a formación de compostos (Compounding - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise FEM de antiempotramento e acondicionamente do banco de ensaio ante nova normativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise FEM de antiempotramento e acondicionamente do banco de ensaio ante nova normativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise por elementos finitos do "Endcap" do calorímetro R3B GAMMA CALIFA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e optimización da xeometría da suspensión para a mellora do comportamento dinámico dun Suzuki Swift de Rallyes, categoría N5. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación dun sistema de freado para un vehículo turismo, deseño e estudo de legalización da reforma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de armario exterior para recepción de paquetes de pequeno tamaño, con base de carga inalámbrica, instalado en fachadas de edificios para entregas de servicios loxísticos operados mediante o uso de drons. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Deseño e cálculo dun actuador electromecánico para o movemento dun flap do ala dun UAV. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación dun carro modular para manexo de bobinas de chapa metálica de ata 10 toneladas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha estructura de seguridade tubular para un vehículo de competición tipo rallye e validación mediante ensaio FEM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha aplicación de simulación de dinámica de vehículos utilizando Unity3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dunha pinza antropomórfica para un brazo robot multifunción submarino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo, escolla e instalación de sensores IR para sistemas de detección precoz de incendios forestais dentro do proxecto europeo FireRS. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das capacidades máximas de carga dun brazo robot submariño mediante análise FEM e validación e control dos actuadores hidráulicos precisados. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise, deseño e integración dos sistemas mecánicos dun vehículo concept gravity racer para competición na categoría C4. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de un sistema de posicionamento dun sensor termográfico para a detección temprana de incendios forestais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun equipo auxiliar de descarga de material dragado sobre o leito mariño para reducir o impacto ambiental do proceso de vertido. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de un sistema de freno de man eléctrico e os seus componentes para un coche de 1000 kg - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Desenvolvemento mecánico dun equipo de ensaios para asentos e cintos de seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prensa para a fabricación de paneles isotermos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación FEM dun robot sumarino de arado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun sistema de amortiguación regulable, optimizado mediante simulación FEM. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun brazo articulado mecánico portaferramentas para operacións en entornos de alta radioactividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudio e análise sísmico en condicións estáticas para un transformador de potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e desenvolvemento dunha prensa de laboratorio polivalente para ensayos de compactación de raticidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño dunha máquina para test de impacto, introdución ao comportamento da fibra de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e fabricación dun útil reollecables, telescópico e semiautomático, para a conexión e desconexión segura do subministro electrónico en colectores frigoríficos tipo Reefer nunha terminal marítima (Pértiga telescópica para Reefe...