Rafael Fernández Acevedo

Profesor/a titular de universidade

Department

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720311 Dereito administrativo I OB 100
V08G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 18
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 24
V03G720V01 G720414 Dereito administrativo II OB 37
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
V08M129V01 M129104 Dereito Marítimo OB 4
V08M129V01 M129203 Contratación do Sector Público OB 16
V03G720V01 G720414 Dereito administrativo II OB 66
V03G720V01 G720311 Dereito administrativo I OB 100
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
V03G720V01 G720414 Dereito administrativo II OB 36
V03G720V01 G720311 Dereito administrativo I OB 90
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 20
V03G720V01 G720311 Dereito administrativo I OB 100
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 16
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 32
V08G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 70
V08G210V01 G210991 Traballo de Fin de Grao OB
V08M129V01 M129104 Dereito Marítimo OB 4
V08M129V01 M129203 Contratación do Sector Público OB 16
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129104 Dereito Marítimo OB 4
V08M129V01 M129203 Contratación do Sector Público OB 16
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 20
V08G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 107
V08G210V01 G210401 Dereito administrativo OB 3
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
O03M063V01 M063107 Dereito Administrativo Aplicado á Visita Médica OB 8
308010V01 308010401 Dereito administrativo II TR
V03G100V01 G100902 Dereito administrativo económico OP
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308010V01 308010401 Dereito administrativo II TR
308010V01 308010303 Dereito administrativo I TR
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 8
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 147
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 20
O03M063V01 M063107 Dereito Administrativo Aplicado á Visita Médica OB 8
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB
O03M004V01 M004102 Xestión Urbanística OB
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB
O03M004V01 M004202 A Protección da Natureza e os seus Recursos OB
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB
308111V01 308111305 Dereito administrativo OB
V08M129V01 M129203 Contratación do Sector Público OB 12
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 98
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 45
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 10
LEEV01 308111006 Introdución ao dereito público galego LE
308010V01 308010303 Dereito administrativo I TR
308111V01 308111305 Dereito administrativo OB
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 6
O03M004V01 M004102 Xestión Urbanística OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
O03M004V01 M004202 A Protección da Natureza e os seus Recursos OB 2
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 1
O03M063V01 M063107 Dereito Administrativo Aplicado á Visita Médica OB 8
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB 25
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004102 Xestión Urbanística OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 6
O03M004V01 M004202 A Protección da Natureza e os seus Recursos OB 2
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB 25
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB
O03M063V01 M063107 Dereito Administrativo Aplicado á Visita Médica OB 8
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 1
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 8
308111V01 308111305 Dereito administrativo OB
308010V01 308010303 Dereito administrativo I TR
103010V01 103010401 Dereito administrativo II TR 70
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 89

2018/2019

Unha contratación pública íntegra: Compliance programs - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
As medidas cautelares na xurisdicción contencioso administrativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As medidas cautelares na xurisdicción contencioso-administrativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O novo e o vello no réxime xurídico do silencio administrativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao concepto e regulación da compra pública verde. En particular, a aplicación da compra verde ao Concello de Ponteareas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A lexitimación no recurso especial en materia de contratación pública - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A notificación do acto administrativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A prescrición no Dereito Administrativo sancionador. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A revisión dos actos administrativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A modificación dos contratos do sector público - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007