Ethical committee for animal experimentation

This content is currently not available in English

 

O Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA/OH da Universidade de Vigo) nace do compromiso da Universidade de Vigo de garantir a máxima preservación posible do benestar dos animais incluídos en proxectos de investigación.

Coa finalidade de cumprir coa lexislación vixente relativa a animais de experimentación (AE) e de fomentar  o uso responsable e ético dos mesmos,  e seguindo a normativa do Decreto 296/2008 no seu capítulo II artigo 5, a Universidade de Vigo creou en xullo de 2010 o Comité Ético de Benestar Animal (CEBA).


O Comité ético de Benestar animal (CEBA), cambiou o seu nome a "Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA)" con data de 18 de novembro de 2013, co fin de empregar a mesma denominación que aparece no Real Decreto 53/2013 de 1 de febreiro de 2013 (BOE, 8 febreiro, 2013) para os comités éticos dos centros usuarios de animais de experimentación.

O CEEA da Universidade de Vigo foi designado órgano habilitado pola Xunta de Galicia con data 6 de setembro de 2016. O CEEA/OH da Universidade de Vigo ten, así, delegada a función de avaliación no proceso de autorización de proxectos con animais da Xunta de Galicia.

 • Isabel Manzano Rodríguez
  Presidenta
  Responsable de Sanidade Animal. Veterinaria. Titulación D
 • Marina Peña Penabad
  Secretaria.
  Veterinaria designada do Servizo de Bioexperimentación (SB-UVI) e do ECIMAT. Titulación D
 • Dr. Jesús Míguez Miramontes
  Vogal 1
  Profesor Titular de Universidade. Dpto. de Bioloxía Funcional e C.C. da Saúde. Titulación C.
 • Dr. José Manuel Faro Rivas
  Vogal 2
  Profesor Contratado Doutor da área de Inmunoloxía.Titulación B e C.
 • Dr. José Antonio Lamas
  Vogal 3
  Profesor Titular de Universidade. Dpto. de Bioloxía Funcional e C.C. da Saúde. Titulación C.
 • Dr. José Manuel García Estévez
  Vogal 4. Profesor Titular de Universidade. Dpto. de Bioloxía Funcional e C.C. Saúde. Titulación C.  
 • D. Raúl Iglesias Blanco - Vocal 5. Profesor Titular Parasitología. Titulación A, B, C, D.
 • Rosa Farto Seguín
  Vogal 6. ECIMAT

As actividades do CEEA realízanse có propósito de avaliar, dende o punto de vista ético, os procedementos que van utilizar AE, velar polo benestar dos animais utilizados en docencia, investigación ou en probas de laboratorio, e promover cursos de capacitación para as persoas que utilizan ou van utilizar animais.
 

Como órgano habilitado, o CEEA da Universidade de Vigo avalía os proxectos verificando que se cumpran os seguintes aspectos:

 • Xustificación dende o punto de vista científico, educativo, ou legal/regulamentario
 • Xustificación  da utilización de animais
 • Realización dos procedementos de forma humanitaria e respectuosa co medio ambiente
 • Conformidade cos principios das 3Rs: “Reemplazo, reducción ,refinamiento”.


O CEEA emite informes de avaliación destinados ás autoridades competentes e realiza, asemade, a vixilancia dos proxectos avaliados segundo o establecido pola normativa.

Actualmente necesítanse estes 2 pasos consecutivos para autorización de procedementos de investigación ou docencia que requiran experimentación animal na Universidade de Vigo:

 1. Solicitude ao Comité de Ética de Experimentación Animal e Órgano habilitado (CEEA-OH) da universidade.
 2. Solicitude de realización de proxecto á Xunta de Galicia

A continuación amplíase información sobre cada un destes pasos e a documentación necesaria para cada un deles.


 

Descrición xeral do proceso

PASOS PARA A AUTORIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS QUE REQUIRAN EXPERIMENTACIÓN ANIMAL142.5 KB

Paso 1-Solicitude de autorización ao CEEA-OH da UVigo

Formulario solicitude alta aplicativo Noraydocs51 KB MODELO COMITÉ ÉTICA‐OH docencia 75.59 KB MODELO COMITÉ ÉTICA‐OH investigación77.51 KB

Paso 2-Solicitude á Xunta de Galicia.

DOC 08‐MODELO SOLICITUDE PROXECTO 45.14 KB Modelo resumo non técnico18.14 KB Criterios de codificación de proxectos227.31 KB RD 53/2013, de 1 de febreiro-Normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins624.23 KB