Vice-chancellorship of Communication and Institutional Relations

This content is currently not available in English

Vicerreitora de comunicación e relacións institucionais UVigo. Mónica Valderrama

Mónica Valderrama Santomé
Vicerreitora

Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciada e doutora en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo e Premio Extraordinario de Doutoramento, é profesora do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14). 

Conta con múltiples publicacións científicas, monográficos, participacións en congresos, comités de redacción, revisión, coordinación de manuais e conferencias. Directora de tres teses doutorais e preto dun centenar de proxectos fin de carreira e grao, realizou estancias en centros estranxeiros nas universidades de Anahuac (campus Xalapa e Cancún), PUC-Minas Gerais (Brasil), Colima (México), Lumsa e Campobasso (Italia), Wroclaw (Polonia) e Zadar (Croacia. Obtivo sexenio de investigación en 2016. Ademais, ten experiencia profesional en diferentes medios de comunicación galegos de prensa escrita.

Desempeñou varios cargos de xestión: vicedecana de Calidade da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, coordinadora do Grao de Comunicación Audiovisual e directora do Máster de Dirección de Arte Publicitaria. 

Pertence ao grupo de innovación docente ComTecArt e imparte diferentes materias de títulos vencellados a comunicación e en produción publicitaria en medios audiovisuais. É membro do grupo de investigación CP2 da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.
 

 • Fernando Ramallo Fernández
  Director da Área de Normalización Lingüística
  +34 986 818 608
  diranl@uvigo.gal
 • Alicia López Pedreira
  TS Relacións Institucionais
  +34 986 818 744
  tecnica.rrii@uvigo.gal

 • As referidas á identidade corporativa da universidade e á xestión da comunicación interna e externa.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións, organismos e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de convenios e protocolos relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relacionadas coa comunicación nos ámbitos da orientación e fomento do emprego e das iniciativas empresariais.
 • As relacionadas con empresas e institucións, incluída a sinatura de convenios de colaboración en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relativas á política lingüística.
 • As relacionadas co patrimonio inmaterial.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 222
viccom@uvigo.gal